| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže.

Pozdrav z Trate mládeže.
Pozdrav z Trate mládeže. Zdroj: OZ KAMENICA

Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba.

Počas prípravy projektu dostavby trate prichádzajú februárové udalosti 1948. Obnovené práce na projekte výstavby trate do Banskej Štiavnice boli za účasti najvyššieho vtedajšieho predstaviteľa Slovenska, predsedu Zboru povereníkov Gustáva Husáka, ktorý otváral slávnostným výkopom mládežnícku časť výstavby 1. apríla 1948. Samotné práce na trati sa oficiálne začali 5. apríla 1948. Na budúcu stavbu trate prišli prví brigádnici už 8. marca 1948, ich úlohou bolo pripraviť zázemie pre stavbu, hlavne ubytovacie zariadenia a rôzne obslužné objekty.

Slávnostný výkop G. Husáka.
Slávnostný výkop G. Husáka. Zdroj: OZ KAMENICA

Trať mládeže sa stavala v náročnom horskom teréne.

Trať mládeže mala všetky znaky horskej železnice. Bola stavaná v zložitých terénnych podmienkach. Na jej výstavbu bolo potrebné vybudovanie 49 železničných a 32 cestných objektov. Celková dĺžka trate merala 20,3 km a prekonávala výškový rozdiel 266 metrov. Na uvedenom úseku bolo potrebné vybudovať 1 200 m dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, železničné stanice v Kozelníku, Banskej Belej, Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci. Počas stavby sa vykopalo 660 000 m³ zeminy, vyrúbalo 37 000 ks stromov, použilo sa 43 990 m³ betónu a muriva. Položili 2 600 koľajníc a 38 000 podvalov, 35 000 m³ štrku na násypy. Na stavbe sa vystriedalo 47 162 brigádnikov. Z toho bolo 17 756 učňov, 12 211 stredoškolákov, 2 960 robotníkov, 1 284 roľníkov, 5 395 vysokoškolákov a 5 955 mladých ľudí iného povolania. Zo zahraničia sa na výstavbe zúčastnilo 1 601 mladých ľudí, prevažne Bulhari, Poliaci, Francúzi, Albánci, Rakúšania, Nóri. Priemerný vek brigádnikov bol 19,5 roka.

Ťažká práca s kameňom.
Ťažká práca s kameňom. Zdroj: OZ KAMENICA

Zabezpečiť zásobovanie na stavbe nebolo jednoduché.

Zabezpečenie stravovania tak veľkého počtu brigádnikov nebolo jednoduché. Navyše v roku 1948 bolo suché leto, neúroda, a potraviny boli na prídel. Denné prídely jedla počas výstavby trate boli: 50 g cukru, 43 g tuku, 177 g bielej múky a cestovín, 650 g chleba, 650 g zemiakov, 15 g soli, 100 g marmelády, syra, alebo bryndze, 150 g mäsa, 5 cigariet. Pri tak náročnej práci denný prídel potravín určite nebol ideálny. Nedostatkové neboli len potraviny, ale aj ostatné zabezpečenie brigádnikov ako napríklad deky na spanie, pracovná obuv, oblečenie, montérky. Okolie tábora neposkytovalo dostatok vody a aj keď sa všetka voda z okolia zachytila do betónových nádrží, nestačilo to. Denne sa vozilo 6 000 litrov vody z Viesky pri Sv. Kríži nad Hronom, Jalnej a Hronskej Dúbravy. Brigádnici sa umývali každý deň zväčša v potoku. Sprchovanie bolo minimálne dva razy do mesiaca v sprchovej miestnosti pre 30 ľudí.

Nákladná doprava na stavbe.
Nákladná doprava na stavbe. Zdroj: OZ KAMENICA

Otvorenie trate sa blíži, zvyšuje sa záujem o stavbu.

Práca na stavbe nebola ľahká, všetko to zväčša bola manuálna práca, krompáč, lopata, fúrik alebo huntík. Brigádnici sa zväčša striedali v mesačných turnusoch, čo však nebolo pravidlom, niektorí boli dlhšie iní aj kratšie. Väčšina brigádnikov boli učni a stredoškoláci, vek brigádnikov bol často už od 15-16 rokov. Spočiatku na stavbu prichádzali mladí ľudia z nadšenia pomôcť s budovaním zničenej infraštruktúry spôsobenej vojnou. Neskôr, hlavne v roku 1949 už stavba prechádzala pod vplyv a ideológiu KSČ aj s účasťou ŠTB. Zo stavby sa stáva propagandistická stavba novotvoriacej sa socialistickej ideológie. Okrem bežného využívania voľného času brigádnikov na stavbe, prichádzajú aj rôzne povinné politické školenia a rôzne ideologické programy. Zaujímavosťou je aj napríklad návšteva vtedy už prezidenta K. Gottwalda, ktorý v prejave oslovuje brigádnikov bratia a sestry, súdružky a súdruhovia, no už niekoľko týždňov potom zostalo oslovenie len súdružky a súdruhovia.

Odvoz zeminy.
Odvoz zeminy. Zdroj: OZ KAMENICA

Nečakaná udalosť na stavbe ohrozila termín ukončenia.

Tempo prác a termín otvorenia ohrozila nečakaná udalosť. Po výdatných dažďoch prišlo k zosunu pôdy v záreze, v kilometri 16,1. Premáčaná pôda sa zosunula po ílovitom podloží a celý novovybudovaný zárez zasypala, uvoľnilo sa približne 60 000 m³ zeminy. K odstráneniu tohto závalu by už manuálna práca nestačila. Na stavbu musela byť nasadená dostupná technika, bagre, buldozéry a pod.. Zvyšuje sa aj počet brigádnikov na stavbe, boli povolané ďalšie brigádnické posily. Zával sa podarilo odstrániť a už 22.10.1949 bola stavba trate ukončená. Dňa 24.10.1949 Hlavný štáb vydal rozkaz č. 66, v ktorom oznámil dokončenie stavby Trate mládeže. Na rad už prišlo odborné a technické schvaľovanie trate, zaťažkávacie skúšky. Trať mládeže bola slávnostne otvorená 30.10.1949.

Budúca trasa železnice.
Budúca trasa železnice. Zdroj: OZ KAMENICA
Brigádničky na stavbe.
Brigádničky na stavbe. Zdroj: OZ KAMENICA
Úprava terénu.
Úprava terénu. Zdroj: OZ KAMENICA
Tri fúriky v akcii.
Tri fúriky v akcii. Zdroj: OZ KAMENICA
Položenie koľajových polí.
Položenie koľajových polí. Zdroj: OZ KAMENICA
Práce v jednom zo zárezov.
Práce v jednom zo zárezov. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *