Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.
|

Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.

Potreba železnice sa začala prejavovať aj v doprave z/do Banskej Štiavnice, hlavne v spojitosti s ťažbou rudy a jej prepravy. Železničná trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Vláčik menom Štiavnická Anča. Na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici….

Autor najväčšieho betlehemu vytvoril aj maketu banského mesta.
|

Autor najväčšieho betlehemu vytvoril aj maketu banského mesta.

Stredoslovenské banské mesto má už vyše roka a pol ďalší turistický unikát. Je to model zo šepsovanej lepenky a kartónu v mierke 1:150, ktorý zachytáva historické jadro mesta z konca 19. storočia, kedy zaznamenala Banská Štiavnica najväčší rozmach. Po jedinečnom Banskoštiavnickom betleheme prišiel na rad model Banskej Štiavnice. Autorom je banskoštiavnický umelec, architekt Peter Chovan, ktorý…

Betlehem v banskom meste sa radí medzi najväčšie na svete.
|

Betlehem v banskom meste sa radí medzi najväčšie na svete.

Drevený pohyblivý Betlehem je jeden z najkrajších a najväčších. Zachytáva biblický námet, znázorňuje život stredovekého mesta a prácu baníkov a hutníkov. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest, Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Drevorezba je rozdelená do troch hlavných motívov. Prvým motívom je dobývanie zlata a striebra. Základom tejto časti sú permoníci ako…

Vstávaj Hanzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú.
|

Vstávaj Hanzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú.

Klopačka v Banskej Štiavnici je renesančno – baroková stavba. V minulosti sa z veže denne ozývalo klopanie, ktorým sa zvolávali baníci do práce. Klopanie bolo počuť aj pri požiaroch, pohreboch, slávnostiach a iných udalostiach. Klopačka v Banskej Štiavnici pochádza z roku 1681. Klopačka je štvorpodlažná vežovitá renesančno-baroková stavba z roku 1681. Prízemná budova bola k nej pristavená v…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)

Problémom štiavnickej železnice po vojne bolo, že bola rozostavaná len na časti úsekov, pritom niektoré úseky neboli vôbec začaté. Na základe tohto stavu v roku 1946 jej dokonca hrozilo aj zastavenie výstavby. Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. V roku 1940 bolo rozhodnuté o výstavbe novej…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)
|

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)

Trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Preto na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici. Uvažovalo sa o stavbe konskej železnice, nakoniec postavili parnú úzkokoľajku. Podnet si osvojilo Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti. Dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)
|

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)

Trať mládeže do Banskej Štiavnice slávnostne otvorili 30.10.1949. Po veľkých oslavách sa však život brigádnikov na trati pravdepodobne nezastavil, ale už s omnoho menším počtom pokračoval. Bolo ešte treba dobudovať železničnú infraštruktúru. Stanice a aj iné objekty boli zväčša ešte rozostavané, ako je aj vidno pri jazde slávnostného vlaku, pri otvorení trate. Koniec úzkokoľajnej trate. Výstavbou novej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)

Termín otvorenia železnice do Banskej Štiavnice sa blížil, práce išli podľa plánu, brigádnikov si čoraz viac všímali novodobí ideológovia a aj pracovníci ŠTB. Na stavbu zavítal aj prezident republiky K. Gottwald. V závere budovania prišla nečakaná udalosť, ktorá ohrozila termín odovzdania trate. Otvorenie trate sa blíži, zvyšuje sa záujem o stavbu. Práca na stavbe nebola…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas prípravy…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)

Riešenie železničnej dopravy do Banskej Štiavnice úzkokoľajkou nebolo šťastné riešenie. V krátkom čase po spustení úzkokoľajnej železnice sa začali ozývať hlasy na jej rekonštrukciu, na normálny rozchod. Do Banskej Štiavnice sa vybudovalo dielo, ktoré nebolo na technickej úrovni, pričom sa dôvodilo ekonomikou. V pláne bolo aj vlakové spojenie z Levíc do Banskej Štiavnice Krátko po tom, ako…

Mýtický vrch v Štiavnických vrchoch sprevádzajú početné legendy a povesti. (2. časť)
| |

Mýtický vrch v Štiavnických vrchoch sprevádzajú početné legendy a povesti. (2. časť)

Patrí k najzáhadnejším miestam Slovenska, s ktorými sa oddávna spojovali početné legendy, povesti či ľudové pesničky. Azda najznámejšia povesť hovorí o zakliatych sitnianskych rytieroch. Sitno malo byť aj priamo bránou do pekla. 6. Tajomný hlas na Sitne Na hrade sa stretli dvaja chlapci. Šimon bohatý, urodzený, sebavedomý, drzý a hlúpy, s rovnako mladým Marekom, chudobným, šikovným, pracovitým a múdrym. Chudobného…

Vláčik menom Štiavnická Anča.
| |

Vláčik menom Štiavnická Anča.

Po vynáleze parnej lokomotívy a otvorení prvej železnice s parnou trakciou v Anglicku 27.9.1825, prichádza k rozmachu železničnej parnej dopravy takmer v celej Európe. Na území Slovenska vznikla v rokoch 1836 – 1846 prvá medzimestská konská železnica Bratislava – Sereď (v prevádzke bola do roku 1872). Prvý parný vlak prišiel do Bratislavy z Viedne, po trase Viedeň –…