Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu na internetovej doméne Inovinky.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť Diamond Media s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53 801 024, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152893/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Diamond Media“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Diamond Media s.r.o..

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že okrem informácii uvedených v tomto dokumente pre Vás platia aj pravidlá používania cookies, ktoré si môžete prečítať v rámci nášho pop-up bannera pri návšteve Portálu. V tomto pop-up bannery máte možnosť kontrolovať nastavenia ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných na základe cookies.

Pravidlá používania Cookies

Na Portáli používame programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Do Vášho zariadenia môžeme umiestniť vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Diamond Media používa cookies a podobné monitorovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

  1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, zaistením bezpečnosť po prihlásení a počítaním zobrazenia;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Diamond Media k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Tretie osoby, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje na základe súborov cookies

Prostredníctvom súborov cookies tretích strán získavajú tretie osoby údaje o návštevníkoch stránky na účely a v rozsahu ako je špecifikované v týchto podmienkach používania súborov cookies, Podmienkach ochrany súkromia a cookies pop-up bannera, ktorý sa Vám zobrazuje pri návšteve Portálu.

Tretie osoby, ktoré môžu získať osobné údaje prostredníctvom súborov cookies nájdete v cookies pop-up bannery, v týchto podmienkach používania súborov cookies a tiež v tomto zozname:

Zoznam Cookies:

CookieDoménaTypPopisDoba používania
test_cookie.doubleclick.netReklamaTest_cookie nastavuje doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.15 minút
IDE.doubleclick.netReklamaSúbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa webovú stránku, aby jej prezentoval relevantné reklamy a podľa profilu používateľa.1 rok a 24 dní
ab.agkn.comReklamaTento súbor cookie, ktorý vlastní agkn, sa používa na cielenie a reklamné účely.1 rok
mc.quantserve.comReklamaQuantserve nastavuje súbor cookie mc na anonymné sledovanie správania používateľov na webovej lokalite.1 rok a 1 mesiac
CMID.casalemedia.comReklamaCasale Media nastavuje tento súbor cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov pre cielenú reklamu.1 rok
CMPS.casalemedia.comReklamaSúbor cookie CMPS nastavuje spoločnosť CasaleMedia na anonymné sledovanie používateľov na základe návštev webových stránok používateľa, na zobrazovanie cielených reklám.3 mesiace
CMPRO.casalemedia.comReklamaSúbor cookie CMPRO nastavuje spoločnosť CasaleMedia na anonymné sledovanie používateľov a na cielenú reklamu.3 mesiace
_gid.inovinky.skAnalytikaSúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky.1 deň
_gat_gtag_UA_64706483_1.inovinky.skAnalytikaNastavená spoločnosťou Google na rozlíšenie používateľov.1 minúta
_ga_BKTSGKPX5N.inovinky.skAnalytikaTento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics.2 roky
_ga.inovinky.skAnalytikaSúbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.2 roky
__gads.inovinky.skAnalytikaSúbor cookie __gads nastavený spoločnosťou Google je uložený pod doménou DoubleClick a sleduje, koľkokrát sa používateľom zobrazí reklama, meria úspešnosť kampane a vypočítava jej príjmy. Tento súbor cookie je možné čítať iba z domény, v ktorej sú nastavené, a nebude sledovať žiadne údaje pri prehliadaní iných stránok.1 rok a 24 dní
u.agkn.comAnalytikaTento súbor cookie používa Bombora na zhromažďovanie informácií, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, aby pomohli pochopiť, ako sa webové stránky používajú alebo ako efektívne sú marketingové kampane, alebo aby pomohli prispôsobiť webové stránky návštevníkom.1 rok
CMTScasalemedia.comOstatnéBez popisu3 mesiace
routeappsha1.cointraffic.ioOstatnéBez popisusession/relácia
SRVGROUPappsha1.cointraffic.ioOstatnéBez popisusession/relácia
d.quantserve.comVýkonnostnéQuantserve nastavuje tento súbor cookie na anonymné sledovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku.3 mesiace

Okrem vyššie spomínaných účelov používame cookies aj k prevádzkovaniu push notifikácii, ktoré Vás priamo na Vašom zariadení informujú keď je niečo nové na našom Portáli.

K používaniu push notifikácii je ale potrebný Váš súhlas, ktorý vyjadríte povolením zasielania upozornení z príslušného Portálu. Tento súhlas je zároveň právnym základom pre zasielanie upozornení a bez neho Vám tieto upozornenia nebudeme zasielať. Viac o Vašich právach spojených s udelením súhlasu sa môžete dozvedieť v našich Podmienkach ochrany súkromia.

Dodávateľom služby push notifikácii je v súčasnosti spoločnosť OneSignal, so sídlom v 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, ktorá vystupuje v postavení sprostredkovateľa. Podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti môžete nájsť na https://onesignal.com/privacy_policy.

Ako fungujú push notifikácie?

Pre každú platformu (webový prehliadač, aplikácie, operačné systémy) existuje centrum, ktoré push notifikácie spracováva. Každá platforma má svoje špecifiká, ale princíp je rovnaký. Pre zaslanie push notifikácie z webu alebo aplikácie je najskôr potrebné získať povolenie užívateľa.

Na základe tohoto povolenia sa vygeneruje kľúč, pomocou ktorého je možné do centra push notifikácií zaslať správu s obsahom notifikácie. Vaše zariadenie (tablet, telefón, počítač) je spojený s centrom push notifikácií a priebežne dostáva nové notifikácie. Akonáhle je notifikácia doručená do Vášho zariadenia, jeho operačný systém (resp. webový prehliadač) aktivuje príslušnú časť aplikácie (resp. kódu web stránky), ktorá je zodpovedná za spracovanie notifikácie a zobrazí Vám správu alebo iným spôsobom si vyžiada Vašu pozornosť.

Samotná notifikácia sa môže zobraziť napríklad ako „bublina“ s textom a môže byť sprevádzaná krátkym zvukom, prípadne vibráciou zariadenia. Notifikácia môže obsahovať aj aktívne tlačidlá, ktoré Vám umožnia dostať sa priamo na obsah, na ktorý upozorňujú.