| |

Hurvínek sa zastavil v Hronskej Dúbrave. VIDEO

V rámci pripomenutia si 150. výročia postavenia železnice z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice sa vydala na túto trať súprava historického vlaku. Súprava vlaku bola tvorená motorovým osobným vozňom M131.1053 Hurvínek a motorovým vozňom M 262.0128 Dvašesťdvojka. Začiatok jazdy bol vo Zvolene, prvé zastavenie vlaku na trase bolo v Hronskej Dúbrave. Odtiaľ súprava po kratšej prestávke pokračovala do Banskej Štiavnice. V Hronskej Dúbrave som si aj ja počkal na tento historický vlak. Z jeho zastavenia je aj priložené video.

Stanica Hronská Dúbrava sa v minulosti volala Hronská Breznica.

Stanica Hronská Breznica bola postavená pri stavbe Uhorskej severnej železnice v rokoch 1870-72. Úsek Zvolen – Kremnica – Vrútky bol odovzdaný do užívania 12.8.1872. Súbežne so stavbou tejto trate sa uvažovalo o železnici do Banskej Štiavnice. Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav Kováč a spol. Mali vykonať prípravné práce, na stavbu železnice, s konskou ťažnou silou. Bol to však paradox, lebo v tom čase už bolo rozhodnuté o výstavbe Uhorskej severnej železnice, na ktorej doprava mala byť zabezpečovaná vtedy modernou parnou trakciou.

Stanica Hronská Breznica.
Stanica Hronská Breznica. Zdroj: OZ KAMENICA

Trať do Banskej Štiavnice bola úzkokoľajka.

O stavbe banskoštiavnickej trate sa nakoniec rozhodovalo na základe návrhov inžiniera Wirtha a Baláža, ktorí našťastie navrhli použiť parnú trakciu. O stavbe sa rozhodlo na Ministerstve financií 24. septembra 1869. Zadanie bolo vybudovať úzkokoľajnú železnicu, ktorá bude mať lokálny charakter v závislosti od potrieb banskoštiavnického baníctva (pozn. ako sa časom ukázalo ani toto rozhodnutie nebolo práve najšťastnejšie). V januári 1870 bolo požiadané o povolenie začatia prác. V apríli 1870 sa začali samotné stavebné práce na stavbe trate. Stavba bola ukončená dňa 2. 8. 1873. Po postavení úzkokoľajky sa Hronská Breznica stáva aj prekládkovou stanicou pre tovar a aj prestupovou pre cestujúcich.

Prekládka tovaru v Hronskej Dúbrave.
Prekládka tovaru v Hronskej Dúbrave. Zdroj: OZ KAMENICA

Z Hronskej Breznice sa stáva dôležitý dopravný uzol.

Význam stanica vzrastá po tom, ako do prevádzky bola spustená železničná trať Hronská Dúbrava – Levice. Prvý vlak prešiel po tejto trati dňa 27.10.1896. Zaujímavosťou bolo, že vlaky od Levíc končili v Hronskej Dúbrave, nešli až do Zvolena. Tým sa stala stanica dôležitým prestupovým uzlom smerom do Zvolena, smer na Kremnicu a Banskú Štiavnicu, k tomu ešte prekladisko nákladných vlakov s tovarom, do a z Banskej Štiavnice. Ako zaujímavosť možno uviesť, že jeden nákladný vagón normálneho rozchodu bolo potrebné preložiť do štyroch úzkorozchodných vagónov.v roku 1910 Zvolenská župa požiadala uhorské ministerstvo obchodu, aby vlaky začínali a končili vo Zvolene.

Cesty do Hronskej Breznice.
Cesty do Hronskej Breznice. Zdroj: OZ KAMENICA

Železnica do Banskej Štiavnice to má ťažké.

Železničná trať vo svojej histórii to nemala ľahké, prišlo aj k úvahám o jej úplnom zrušení. Prvé takéto zvesti sa objavili v roku 1933.

V roku 1933 ministerstvo železníc zaradilo trať z Hronskej Breznice do Banskej Štiavnice medzi tie, kde mala byť okrem železničnej dopravy súbežne zavedená aj automobilová doprava. Po získaní hospodárskych výsledkov z oboch druhov dopravy mala byť efektívnosť železničnej trate prehodnotená. V prípade výhodnosti cestnej dopravy mala byť železničná doprava zastavená a trať zrušená. Proti tomuto zámeru vtedy protestovalo Štátne banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici. Nakoniec Železničná správa trať ponechala v prevádzke.

Podobné úvahy sa objavili aj okolo roku 2012, kedy sa tak isto uvažovalo o zastavení prevádzky na železničnej trati do Banskej Štiavnice, našťastie po rôznych protestoch a petíciách zostala zachovaná (aká podobnosť s rokom 1933).

Minister Počiatek sa v prípade vyše 60-ročnej štiavnickej Anče nedomnieva, že železničná doprava je nevyhnutným predpokladom rozvoja cestovného ruchu. Ak frekvencia železničnej osobnej prepravy na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica dlhodobo vykazovala podpriemerné hodnoty, potom za systémové riešenie považujeme skôr obnovu cestnej infraštruktúry územia ako nákladné udržiavanie železničnej prevádzky, povedal ministrov hovorca Martin Kóňa. (Denník Pravda 9.12.2012)

Železničná stanica Hronská Breznica.
Železničná stanica Hronská Breznica. Zdroj: OZ KAMENICA

Dôležitosť stanice je dnes už minulosťou.

Stanica od roku 1872, po tom čo bola postavená prvá železničná trať na strednom Slovensku, Uhorská severná železnica, žila pomerne rušným dopravným životom. V roku 1942 sa názov stanice zmenil na Hronská Dúbrava. Z dôležitého dopravného uzla sa v dnešnej dobe stala len miestna osobná stanica, v ktorej už nezastavujú od roku 2012 ani rýchliky, väčšina vlakov zo všetkých smerov končí vo Zvolene. O svoje prežitie bojuje neustále železničná trať do Banskej Štiavnice, tak isto aj význam trate smer Kremnica – Vrútky je už dávno za jej zenitom. Samotná stanica dnes pôsobí dosť pusto a aj ošarpane, oproti tomu ako vyzerala napríklad na starých fotografiách.

Hronská Dúbrava v minulosti a dnes.
Hronská Dúbrava v minulosti a dnes. Foto: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *