| |

Nech to para tlačí. 150 rokov železnice na strednom Slovensku. VIDEO

V tomto roku si železničná trať Zvolen – Banská Bystrica pripomína 150. výročie uvedenia do prevádzky. V sobotu 10.6.2023 sa vo Zvolene uskutočnili oslavy tohto výročia. Medzi stanicami Zvolen a Banská Bystrica premávali historické vlaky ťahané parnými rušňami. Vo zvolenskom depe sa konala statická výstava historickej železničnej techniky.

Video z podujatia vo Zvolene. Nech to para tlačí. 150 rokov železnice Zvolen – Banská Bystrica.

Začiatky rozvoja železničnej dopravy na Slovensku.

Na území Slovenska vznikla v rokoch 1836 – 1846 prvá medzimestská konská železnica Bratislava – Sereď (v prevádzke bola do roku 1872). Prvý parný vlak prišiel do Bratislavy z Viedne, po trase Viedeň – Gänserndorf – Marcheg – Bratislava, 20. augusta 1848. Bol to vôbec prvý parný vlak na Slovensku. V ďalších rokoch prichádza k budovaniu siete železníc aj na Slovensku. Pri budovaní siete železníc vznikla požiadavka prepojenia Budapešti s Košicko-bohumínskou železnicou. Hlavný dôvod bolo spojenie Budapešti so Sliezskom. V tom čase sa začalo v priemysle presadzovať vo veľkej miere používanie uhlia. Práve ložiska uhlia v Sliezsku rozhodli o stavbe železničnej trate, ktorá by umožňovala jeho efektívnu prepravu. Veľkou prekážkou tomuto spojeniu boli slovenské hory.

Zvolen, stanica Uhorskej severnej železnice.
Zvolen, stanica Uhorskej severnej železnice. Zdroj: OZ KAMENICA

Pôvodná trasa mala smerovať cez Banskú Bystricu.

Pôvodná trasa projektu Uhorskej severnej železnice, ktorú vypracoval Ing. Kramer, mala ísť zo Šalgótarjanu cez Lučenec do Zvolena. Zo Zvolena mala ďalej pokračovať cez Banskú Bystricu, na Šturec a do Ružomberka. Veľkou záťažou tejto trasy z Banskej Bystrice do Ružomberka bolo vybudovanie 6 km dlhého tunelu. Pôvodný projekt do Ružomberku bol z hľadiska dĺžky stavby nevýhodný, z toho vyplynulo hľadanie výhodnejšej trasy.

Zvolenská stanica, dnes známa ako Zvolen nákladná stanica.
Zvolenská stanica, dnes známa ako Zvolen nákladná stanica. Zdroj: OZ KAMENICA

Prednosť dostal nový projekt cez Kremnicu do Vrútok.

Po rôznych prieskumoch padla voľba na trasu Zvolen – Kremnica – Vrútky. V prepočtoch vyšlo, že táto trasa by sa za rovnaký rozpočet dala vybudovať omnoho rýchlejšie. Prvý úsek Šalgótarjan – Zvolen bol ukončený v roku 1871, úsek Zvolen – Vrútky sa ukončil v lete 1872. Po kolaudácii trate nasledovali skúšobné jazdy zamerané aj na stanovenie cestovných poriadkov. Následne technicko-policajná obchôdzka konštatovala stavbu celej trate za dopravy bezpečnú a udelila povolenie na odovzdanie verejnej doprave dňa 12. augusta 1872.

Banská Bystrica.
Banská Bystrica. Zdroj: OZ KAMENICA

Banská Bystrica zostala bez železnice.

Zmenou projektu a trasovania Uhorskej severnej železnice zostala Banská Bystrica bez železničného spojenia a zároveň aj mimo hlavných trás budovania železníc na Slovensku. V roku 1870 bolo rozhodnuté, že Banská Bystrica sa napojí vo Zvolene odbočnou železnicou, na Uhorskú severnú železnicu. Parametre trate boli navrhnuté s tým, že to bude železnica II. triedy s nižším nápravovým tlakom. Stavbu trate zo Zvolena do Banskej Bystrice schválil uhorský parlament 6.6.1871. Stavebné práce začali v polovici januára 1872. Termín ukončenia bol určený na 13.5.1873.

Stanica Banská Bystrica Svätý Ján.
Stanica Banská Bystrica Svätý Ján. Zdroj: OZ KAMENICA

Trať bola oficiálne otvorená 3.9.1873

Stavba sa začala takmer uprostred zimy, keď bola pôda dosť premrznutá. To malo za následok, že sa práce rozbiehali veľmi voľným tempom. Aj po začatí prác zostala stále otvorená otázka umiestnenia železničnej stanice v Banskej Bystrici. Konečné rozhodnutie umiestnenia stanice padlo v auguste 1872, s tým že stanica bude umiestnená na Horných lúkach. Toto rozhodnutie navýšilo náklady na stavbu trate o 58 000 zl. Aj keď sa práce rozbiehali kvôli premrznutej pôde pomaly, postupne nabrali pomerne rýchle tempo. V máji 1873 už boli komplet položené koľajnice a aj postavená kompletná infraštruktúra. Prvý skúšobný vlak prešiel zo Zvolena do Banskej Bystrice 24.8.1873, kde ho vítalo množstvo ľudí. Policajná skúška trate bola vykonaná 26.8.1873. Trať bola oficiálne otvorená 3.9.1873.

Stanica Sliač.
Stanica Sliač. Zdroj: OZ KAMENICA

Pribudla zastávka Zvolen mesto.

Pôvodne boli na trati len stanica Zvolen, stanica Sliač, zástavka Vlkanová a stanica v Banskej Bystrici. Pôvodná stanica vo Zvolene je dnes známa ako Zvolen nákladná stanica. Neskôr, 28.6.1890 pribudla vo Zvolene ešte jedna zastávka, a to Zvolen mesto. Tu bola ku strážnemu domčeku pristavaná letná čakáreň. V roku 1906 bola zástavka prestavaná do podoby, ktorá stojí dodnes.

Zastávka Zvolen mesto po prestavbe.
Zastávka Zvolen mesto po prestavbe. Zdroj: OZ KAMENICA

Železnica neskončila v Banskej Bystrici.

V roku 1884 bola železnica z Banskej Bystrice predĺžená do Podbrezovej, hlavne kvôli železiarňam. V roku 1895 pokračuje trať cez Brezno nad Hronom (Brezno) do Polhory (Pohronská Polhora). Z Polhory v roku 1896 pokračuje železnica horským terénom do Tisovca. Z Brezna pokračuje železnica v roku 1903, do Červenej Skaly. Nakoniec v roku 1936 je postavený úsek z Červenej Skaly do Margecian. V roku 1940 je vybudovaná železnica z Banskej Bystrice cez Harmanec, smerom do Vrútok, s napojením na trať Zvolen – Kremnica – Vrútky.

Stanica Podbrezová.
Stanica Podbrezová. Zdroj: OZ KAMENICA
Otvorenie trate Červená Skala - Margecany.
Otvorenie trate Červená Skala – Margecany. Zdroj: OZ KAMENICA
Stavba trate pri Dolnom Harmanci.
Stavba trate pri Dolnom Harmanci. Zdroj: OZ KAMENICA

Mohlo by vás zaujímať: V minulosti dôležitá slovenská železnica, jej sláva je dnes už minulosťou.

Podobné články

2 Comments

  1. Jsem na rozpacích, co je to za rušeň otevření Červená Skala. Na rok 1936 mne to nepasuje. Odhaduji řadu 354.122X a ty byly vyráběny později. Budu rád za upřesnění nebo opravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *