Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.
|

Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.

Potreba železnice sa začala prejavovať aj v doprave z/do Banskej Štiavnice, hlavne v spojitosti s ťažbou rudy a jej prepravy. Železničná trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Vláčik menom Štiavnická Anča. Na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici….

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)

Problémom štiavnickej železnice po vojne bolo, že bola rozostavaná len na časti úsekov, pritom niektoré úseky neboli vôbec začaté. Na základe tohto stavu v roku 1946 jej dokonca hrozilo aj zastavenie výstavby. Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. V roku 1940 bolo rozhodnuté o výstavbe novej…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)
|

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)

Trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Preto na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici. Uvažovalo sa o stavbe konskej železnice, nakoniec postavili parnú úzkokoľajku. Podnet si osvojilo Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti. Dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (1. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (1. časť)

Na strednom Slovensku za nachádzajú železnice, ktoré sa začali stavať v začiatkoch rozvoja železničnej dopravy už za čias Rakúsko-Uhorska. Prvou železnicou bola Uhorská severná železnica na ktorú nadväzovala odbočka zo Zvolena do Banskej Bystrice. Hronská Dúbrava sa stala dôležitým dopravným uzlom, kde končila železnica z Banskej Štiavnice a Pohronská železnica. Významný železničný dopravný uzol Hronská Breznica, neskôr Hronská Dúbrava….

Pohronská železnica otvorila novú obchodnú cestu.
| |

Pohronská železnica otvorila novú obchodnú cestu.

Úvahy o stavbe železnice popri Hrone, medzi Hronskou Breznicou a Levicami, začali koncom 80 rokov 19. storočia. Projekt pripravila Rakúsko-uhorská spoločnosť štátnej železnice StEG. Stavbou železnice bola snaha získať spojenie z Levíc cez stredné Slovensko smerom na sever, do Vrútok. Prvý pokus o výstavbu železnice nevyšiel. Povolenie na výstavbu spoločnosť StEG nedostala. Dôvodom mali byť obavy Uhorskej štátnej železnice…

Hurvínek sa zastavil v Hronskej Dúbrave. VIDEO
| |

Hurvínek sa zastavil v Hronskej Dúbrave. VIDEO

V rámci pripomenutia si 150. výročia postavenia železnice z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice sa vydala na túto trať súprava historického vlaku. Súprava vlaku bola tvorená motorovým osobným vozňom M131.1053 Hurvínek a motorovým vozňom M 262.0128 Dvašesťdvojka. Začiatok jazdy bol vo Zvolene, prvé zastavenie vlaku na trase bolo v Hronskej Dúbrave. Odtiaľ súprava po kratšej…