Železnice na strednom Slovensku sa začali rozvíjať od roku 1870.
|

Železnice na strednom Slovensku sa začali rozvíjať od roku 1870.

Železnice na strednom Slovensku sa začali rozvíjať od roku 1870, kedy sa začala stavať prvá železničná trať pretínajúca stredné Slovensko. Železnica spájala Budapešť s Vrútkami, cez Lučenec, Zvolen a Kremnicu. Všetko sa to začalo v Anglicku. Jazda úplne prvého železničného vlaku na svete, ťahaného parnou lokomotívou sa uskutočnila 21. februára 1804, keď Trevithickova parná lokomotíva ťahala…

Betlehem v banskom meste sa radí medzi najväčšie na svete.
|

Betlehem v banskom meste sa radí medzi najväčšie na svete.

Drevený pohyblivý Betlehem je jeden z najkrajších a najväčších. Zachytáva biblický námet, znázorňuje život stredovekého mesta a prácu baníkov a hutníkov. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest, Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Drevorezba je rozdelená do troch hlavných motívov. Prvým motívom je dobývanie zlata a striebra. Základom tejto časti sú permoníci ako…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)
|

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)

Trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Preto na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici. Uvažovalo sa o stavbe konskej železnice, nakoniec postavili parnú úzkokoľajku. Podnet si osvojilo Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti. Dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)
|

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)

Trať mládeže do Banskej Štiavnice slávnostne otvorili 30.10.1949. Po veľkých oslavách sa však život brigádnikov na trati pravdepodobne nezastavil, ale už s omnoho menším počtom pokračoval. Bolo ešte treba dobudovať železničnú infraštruktúru. Stanice a aj iné objekty boli zväčša ešte rozostavané, ako je aj vidno pri jazde slávnostného vlaku, pri otvorení trate. Koniec úzkokoľajnej trate. Výstavbou novej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)

Termín otvorenia železnice do Banskej Štiavnice sa blížil, práce išli podľa plánu, brigádnikov si čoraz viac všímali novodobí ideológovia a aj pracovníci ŠTB. Na stavbu zavítal aj prezident republiky K. Gottwald. V závere budovania prišla nečakaná udalosť, ktorá ohrozila termín odovzdania trate. Otvorenie trate sa blíži, zvyšuje sa záujem o stavbu. Práca na stavbe nebola…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas prípravy…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)

Riešenie železničnej dopravy do Banskej Štiavnice úzkokoľajkou nebolo šťastné riešenie. V krátkom čase po spustení úzkokoľajnej železnice sa začali ozývať hlasy na jej rekonštrukciu, na normálny rozchod. Do Banskej Štiavnice sa vybudovalo dielo, ktoré nebolo na technickej úrovni, pričom sa dôvodilo ekonomikou. V pláne bolo aj vlakové spojenie z Levíc do Banskej Štiavnice Krátko po tom, ako…

Hurvínek sa zastavil v Hronskej Dúbrave. VIDEO
| |

Hurvínek sa zastavil v Hronskej Dúbrave. VIDEO

V rámci pripomenutia si 150. výročia postavenia železnice z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice sa vydala na túto trať súprava historického vlaku. Súprava vlaku bola tvorená motorovým osobným vozňom M131.1053 Hurvínek a motorovým vozňom M 262.0128 Dvašesťdvojka. Začiatok jazdy bol vo Zvolene, prvé zastavenie vlaku na trase bolo v Hronskej Dúbrave. Odtiaľ súprava po kratšej…

Vláčik menom Štiavnická Anča.
| |

Vláčik menom Štiavnická Anča.

Po vynáleze parnej lokomotívy a otvorení prvej železnice s parnou trakciou v Anglicku 27.9.1825, prichádza k rozmachu železničnej parnej dopravy takmer v celej Európe. Na území Slovenska vznikla v rokoch 1836 – 1846 prvá medzimestská konská železnica Bratislava – Sereď (v prevádzke bola do roku 1872). Prvý parný vlak prišiel do Bratislavy z Viedne, po trase Viedeň –…