Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (9. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (8. časť)

Problémom štiavnickej železnice po vojne bolo, že bola rozostavaná len na časti úsekov, pritom niektoré úseky neboli vôbec začaté. Na základe tohto stavu v roku 1946 jej dokonca hrozilo aj zastavenie výstavby. Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. V roku 1940 bolo rozhodnuté o výstavbe novej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)
|

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)

Trať mládeže do Banskej Štiavnice slávnostne otvorili 30.10.1949. Po veľkých oslavách sa však život brigádnikov na trati pravdepodobne nezastavil, ale už s omnoho menším počtom pokračoval. Bolo ešte treba dobudovať železničnú infraštruktúru. Stanice a aj iné objekty boli zväčša ešte rozostavané, ako je aj vidno pri jazde slávnostného vlaku, pri otvorení trate. Koniec úzkokoľajnej trate. Výstavbou novej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)

Termín otvorenia železnice do Banskej Štiavnice sa blížil, práce išli podľa plánu, brigádnikov si čoraz viac všímali novodobí ideológovia a aj pracovníci ŠTB. Na stavbu zavítal aj prezident republiky K. Gottwald. V závere budovania prišla nečakaná udalosť, ktorá ohrozila termín odovzdania trate. Otvorenie trate sa blíži, zvyšuje sa záujem o stavbu. Práca na stavbe nebola…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas prípravy…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)

Riešenie železničnej dopravy do Banskej Štiavnice úzkokoľajkou nebolo šťastné riešenie. V krátkom čase po spustení úzkokoľajnej železnice sa začali ozývať hlasy na jej rekonštrukciu, na normálny rozchod. Do Banskej Štiavnice sa vybudovalo dielo, ktoré nebolo na technickej úrovni, pričom sa dôvodilo ekonomikou. V pláne bolo aj vlakové spojenie z Levíc do Banskej Štiavnice Krátko po tom, ako…