|

Na Sitne odhalili pomník pri príležitosti 150. výročia organizovanej turistike na Slovensku.

Na Sitne osadili pomník vzdávajúci hold práci mnohých generácií dobrovoľných značkárov turistických chodníkov. Udialo sa tak pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej turistickej organizácie na území dnešnej SR a 150. výročia prvého vyznačkovaného turistického chodníka.

Pomník turistiky na Sitne.
Pomník turistiky na Sitne. Foto: František Kovár

Značkovanie turistických trás je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Pomník, ktorý odhalil Klub slovenských turistov (KST) na Sitne 25. októbra 2023, má tvar jednoduchého, masívneho menhiru z prírodného kameňa. Jeho autorom je akademický sochár Peter Meszároš. Pripomínať má dlhoročné úsilie a myšlienky, ktoré sú zapísané v generáciach turistov na Slovensku. Vďaka mnohým generáciám značkárov máme dnes v SR sieť vyznačkovaných turistických chodníkov s celkovou dĺžkou približne 15 000 km. V roku 2022 bolo značkovanie turistických trás zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Pod Sitnom.
Pod Sitnom. Zdroj: OZ KAMENICA

KST má v súčasnosti má vyše 22 000 členov.

Po skončení prvej svetovej vojny množstvo bývalých dôstojníkov, ktorí vďaka skúsenostiam z terénu a znalostiam kartografie, našli uplatnenie pri budovaní nových turistických trás či zdokonaľovaní metodiky ich značkovania. Do nadšenia a živelnosti, ktoré v značkovaní dovtedy vládlo, vniesli armádni veteráni vojenský poriadok a systém, ktorý sa neskôr stal základom technickej normy. KST je nástupníckou organizáciou nesúcou odkaz priekopníkov turistiky Uhorského karpatského spolku. V súčasnosti má viac ako 22 000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch. Tretinu členskej základne tvoria deti a mladí ľudia, ktorí sú organizovaní takmer v 30 turistických oddieloch mládeže (TOM). KST udržiava celoslovenskú sieť značkovaných chodníkov, prevádzkuje päť tatranských chát a vychováva tiež inštruktorov a cvičiteľov pre turistiku.

Blíženci na Sitne.
Blíženci na Sitne. Zdroj: OZ KAMENICA

Prvé spolky v Uhorsku začali vznikať po roku 1860, po skončení Bachovho absolutizmu.

V Uhorsku počas Bachovho absolutizmu (1849 – 1860) bola okrem iného zakázaná aj činnosť spolkov, preto rôzne združenia pôsobili len neformálne. Po skončení Bachovho absolutizmu, od roku 1860, vznikajú v Uhorsku (aj na území Slovenska), rôzne spolky a združenia. Už v roku 1860 vzniká v Banskej Štiavnici Sitniansky klub, tento je aj najstaršie doloženým spolkom na území Slovenska. Zakladateľmi Sitnianskeho klubu sa stali Edmund Schosthal a Július Gretzmacher. Klub začal propagovať pomerne neznámu aktivitu trávenia voľného času. V tom čase to bola skôr luxusná zábavka pre bohatých ľudí, keďže pospolití ľud trávil svoj voľný čas iným spôsobom, ak nejaký vôbec mali. Banská Štiavnica a okolie žila hlavne baníctvom, a baníci po ťažkej práci v bani nepomysleli na takéto zábavky.

Na Sitne v roku 1886.
Na Sitne v roku 1886. Zdroj: OZ KAMENICA

V roku 1874 vyznačkoval Sitniansky klub prvý turistický chodník na území Uhorska.

Od roku 1874 sa zvyšujú aktivity Sitnianského klubu. Osobnosťou klubu sa stáva Rudolf Tirts (obchodník na Piargu a neskôr pokladník Ľudovej Banky v Banskej Štiavnici), naverboval 2O nových členov do klubu. V roku 1874 vyznačkoval Sitniansky klub prvý turistický chodník na území vtedajšieho Uhorska, ktorý viedol z Banskej Štiavnice k opustenej štôlni Gedeon pri Hodruši. Chodník bol vyznačený bielymi značkami na trase Starý zámok – Červená studňa – štôlňa Gedeon. Po roku 1882 sa ďalšou osobnosťou klubu stáva Dr. Edmund Téry, banský lekár zo Štefultova a osobný lekár grófa Filipa Coburga. V tom čase sa Sitnianskemu klubu podarilo doplniť členskú základňu až na 100 členov/turistov.

Hor sa na Sitno.
Hor sa na Sitno. Zdroj: OZ KAMENICA

Prvý značený chodník do dnešných dní neprežil.

Prvý značený turistický chodník na našom území nie je už vyznačený. Až do roku 2002 bol vyznačený zelenou TZT. Škoda, že chodník dnes už zanikol, bola by to zaujímavá atrakcia, a aj pomyselný pomník, ku vzniku značenia turistických chodníkov na Slovensku.

Kraj pod Sitnom.
Kraj pod Sitnom. Zdroj: OZ KAMENICA
Turisti na Sitne.
Turisti na Sitne. Zdroj: OZ KAMENICA
Na lúke pod Sitnom.
Na lúke pod Sitnom. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *