| |

Kostol v biskupskom majeri zanikol, zostal len oltárny obraz.

Na biskupský majer v Kupči, neďaleko Žiaru nad Hronom zostali už len v spomienky. Jeho prosperita začala upadať po socialistickom združstevňovaní. Postupne začal upadať až úplne zanikol. Kostol ako posledný objekt, už ako ruina, bol zbúraný v roku 2015. Zostal len oltárny obraz.

Majer Kupča.
Majer Kupča. Zdroj: OZ KAMENICA

V Kupči, neďaleko Svätého Kríža vznikol biskupský majer.

Majer bol založený niekedy v prvej polovici 18. storočia ako poľnohospodársky statok neďaleko Svätého Kríža.. Najstaršia písomná zmienka o Kupči pochádza z roku 1841. Medzi významné činnosti majera patrilo hlavne pestovanie obilnín a chov oviec. V menšej miere chov hovädzieho dobytka a koní. Po vysvätení v roku 1851 prichádza biskup Štefan Moyzes do sídla banskobystrických biskupov, do Svätého Kríža (dnešný Žiar nad Hronom). Pred Moyzesom stála namáhavá úloha skonsolidovať diecézu. Celá konsolidácia diecézy si vyžadovala značné finančné prostriedky, ktorých biskupstvo nemalo dostatok. Moyzes sa rozhodol pre pôžičku, ktorú mal v pláne splácať z výnosov hospodárenia biskupského majera v Kupči. To, že pre Moyzesa mal majer veľký význam svedčí aj to, že pre obyvateľov dal postaviť kostol, aby nemuseli chodiť za bohoslužbami do Svätého Kríža. Taktiež tu zriadil pre deti aj jednotriednu školu. Moyzes zomrel náhle 5. júla 1869.

Obraz umučenia sv. Štefana v kaštieli.
Obraz umučenia sv. Štefana v kaštieli. Foto: František Kovár

Oltárny obraz umučenia sv. Štefana.

Kostol v kupči dal Moyzes postaviť v roku 1863, pravdepodobne vtedy dal namaľovať aj oltárny obraz do tohto kostola. Výjav na obraze znázorňuje umučenie sv. Štefana. V 70 rokoch, keď už kostol prestal byť využívaný a nebol záujem o jeho opravu a ďalšie udržiavanie, tak žiarsky dekan Dovala podnikol kroky na záchranu cenného inventáru. Podľa zistenia redaktora denníka Štandard Martina Minku, ktorý sa venoval histórii biskupského majera a napísal k tomu článok (niektoré podklady o Kupči som mu dodal aj ja), mal byť obraz premiestnený na faru, v Žiari nad Hronom. Momentálne by mal visieť v jednej zrekonštruovanej miestnosti biskupského kaštieľa, v Žiari nad Hronom. Kaštieľ je momentálne vo vlastníctve mesta po tom, ako ho odkúpilo v roku 2018 od súkromného vlastníka.

Pracovňa biskupa Štefana Moyzesa.
Pracovňa biskupa Štefana Moyzesa. Foto: František Kovár

Obraz sa našiel za skriňami v sakristii.

Pri nedávnej komentovanej prehliadke kaštieľa, ktorá sa koná niekoľkokrát do mesiaca, sme sa dozvedeli od správcu kaštieľa, že obraz s výjavom umučenia sv. Štefana visí v miestnosti, obývanej v minulosti biskupmi. Zistenia redaktora Minku o obraze z kostola, v Kupči, boli novinkou aj pre správcu kaštieľa Petra Mosného. Dovtedy o obraze hovoril, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o dar biskupovi Štefanovi Moyzesovi. Tento obraz mal objaviť po tom, čo prišiel do odkúpeného kaštieľa ako správca. Obraz našiel za skriňami v sakristii. Prečo tam skončil, ako sa tam dostal, nie je vôbec známe.

Po biskupovi Moyzesovi zostali len 3 strieborné nádoby.
Po biskupovi Moyzesovi zostali len 3 strieborné nádoby. Foto: František Kovár

Dva podobné obrazy.

Ako to už často býva, nie je všetko jednoduché ako na prvý pohľad vyzerá. Podľa slov Mosného je tu jeden problém v tom, že podobný obraz visí aj v neďalekom kostole Povýšenia sv. Kríža. Preto tu vyvstáva otázka, ktorý obraz je originál a ktorý kópia. Pri podrobnejšom preskúmaní to však vyzerá, že obrazy majú spoločný výjav, ale nie sú úplne rovnaké, nie je to originál a kópia. Majú však určité spoločné detaily, čo by mohlo nasvedčovať, že ich maľoval ten istý maliar. A tak je tu záhada dvoch podobných obrazov a možno aj otázka. Bol obraz, ktorý teraz visí v kaštieli, skutočne ako oltárny obraz v kostole, na majeri v Kupči? Možno aj otázka, že prečo vznikli dva takmer podobné obrazy?

Spoločenská miestnosť v kaštieli.
Spoločenská miestnosť v kaštieli. Foto: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *