| |

Prvotinou svetoznámeho architekta Ladislava Hudeca bola kaplnka.

Vo Vyhniach boli kedysi vychýrené kúpele, dnes po nich zostalo len zopár stôp. Ich zašlú slávu naďalej pripomína jedinečná kúpeľná kaplnka. Nesie rukopis svetoznámeho architekta Ladislava Eduarda Hudeca.

Projekt architekta Ladislava Eduarda Hudeca.
Projekt architekta Ladislava Eduarda Hudeca. Zdroj: OZ KAMENICA

Na novú kaplnku bola vyhlásená zbierka.

V roku 1734 postavili vo Vyhniach kaplnku sv. Jána Nepomuckého, v roku 1896 ju zbúrali z dôvodu rozširovania kúpeľov. Bolo však nevyhnutné postaviť novú kúpeľnú kaplnku, na ktorú neboli peniaze a tak bola vyhlásená zbierka. V roku 1910 požiadalo mesto Banská Štiavnica banský kapitanát v Banskej Bystrici o povolenie na stavbu kaplnky. Ten ju povolil na okraji smrekového lesa. Peniaze v zbierke pribúdali pomaly. V roku 1913 vypracoval projekt kaplnky vo Vyhniach Ladislav Hudec, ešte ako študent Technickej univerzity v Budapešti. Novú kaplnku nechal vybudovať magistrát mesta Banská Štiavnica pod vedením mešťanostu Kolomana (Kálmána) Horvátha. Stavbu realizovala v jeseni 1913 firma Hugyecz a Rosenauer za 8 000 korún. Mesto malo k dispozícii 6 000 korún, preto zostávajúcu čiastku doložila stavebná firma a na jej splatenie počkala do času vyzbierania chýbajúcej sumy. Vďaka ústretovosti stavebnej firmy, ktorá požičala 2 000 korún sa umožnilo dokončenie kaplnky so zachovaním pôvodného projektu.

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej.
Kaplnka Panny Márie Kráľovnej. Zdroj: OZ KAMENICA

Posviacka kaplnky sa konala tesne pred vypuknutím I. svetovej vojny.

V nasledujúcom roku 1914 sa vykonala maliarska výzdoba interiéru. Jej realizátor Jozef Vavrín nad oknami namaľoval šesť dvojíc apoštolov s nápisovými páskami, s textom Kréda – vyznania viery a na víťaznom oblúku zobrazil sv. Trojicu. Oltár Panny Márie je pravdepodobne dielom banskoštiavnického rezbára Jozefa Krauseho. Kaplnka bola postavená  tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Posviacka kaplnky sa konala v nedeľu 26. júla 1914 a vykonal ju z poverenia banskobystrického biskupa Wolfganga Radnaia, čestný pápežský kaplán a vyhniansky farár Jozef Daubner. Kaplnka bola zasvätená Panne Márii, patrónke Uhorska (v súčasnosti Panne Márii Kráľovnej). Pri rozsiahlom požiari vo Vyhniach, v roku 1945, ktorý úplne zničil kúpele sa akoby zázrakom zachovala Hudecova kaplnka. Príčina požiaru zostala neznáma. Kaplnka je dnes spomienkou na slávu vyhnianskych kúpeľov. Nájdete ju na kopci, nad areálom kúpaliska, na mieste kde sa v minulosti nachádzali kúpeľné domy, hotely, korzá a kúpeľný park.

Areál kúpeľov s kaplnkou.
Areál kúpeľov s kaplnkou. Zdroj: OZ KAMENICA

Prvú postavil kaplnku, potom mrakodrap.

Kaplnka vo Vyhniach je Hudecovou prvou známou stavbou. Možno sa len domnievať či týmto svojim projektom symbolicky prepojil svoje dve stránky, ktoré už od ranej mladosti v ňom súperili, či sa stane evanjelickým kňazom alebo architektom. Narodil sa do evanjelickej rodiny, ako prvorodený. Jeho otec bol Juraj Hudec a matka Pavlína rod. Škultétyová, krstným otcom mu bol Eduard Škultéty, po ktorom dostal druhé krstné meno. Základy staviteľstva získal u svojho otca, ktorý bol architektonickým/staviteľským a hospodárskym inšpektorom mesta, kresliť ho učil Dominik Skutecký. V rokoch 1911 – 1914 študoval na technickej univerzite v Budapešti, získal titul Ing. arch.. Počas 1. svetovej vojny ako dôstojník Rakúsko-uhorskej armády bojoval na ruskom fronte, 1916 padol do zajatia. Zo zajatia ušiel do Číny a usadil v Šanghaji (s bratom Gejzom). V Šanghaji žil a tvoril 29 rokov, zrealizoval tu viacero významných stavieb medzi ktorými bol aj prvý mrakodrap v Šanghaji – Park Hotel (1934).

Kúpele Vyhne.
Kúpele Vyhne. Zdroj: OZ KAMENICA

Svetoznámy slovenský architekt bol na Slovensku takmer neznámy.

Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca (CALEH no) bolo založené v roku 2012 v Banskej Bystrici. Zakladajúcimi členmi organizácie bol architekt Igor Teplan a historička architektúry Klára Kubičková. Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta LE Hudeca je prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti, že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou. Pri príležitosti 120. výročia narodenia architekta centrum vydalo trojjazyčnú publikáciu Po ​​stopách architekta LE Hudeca (2013). V roku 2014 bola pri príležitosti 100 výročia vysvätenia kaplnky vo Vyhniach umiestnená na čelnej stene kaplnky pamätná tabula, venovaná svetoznámemu architektovi Ladislavovi Hudecovi. Niektoré pramene pri tejto príležitosti spomínajú, že dlho nebolo isté, či kaplnku skutočne projektoval Hudec.

Od roku 2014 je na kaplnke pamätná tabuľa.
Od roku 2014 je na kaplnke pamätná tabuľa. Zdroj: OZ KAMENICA

Poslednou vôľou Hudeca bolo, aby bol pochovaný v rodnej Banskej Bystrici.

Ladislav Eduard Hudec pôsobil v mnohých štátoch na rôznych svetadieloch, zomrel 26. októbra 1958, v americkom Berkeley. Jeho poslednou vôľou bolo, aby bol pochovaný vo svojom rodisku, v Banskej Bystrici. To sa mu splnilo až v roku 1970, keď jeho pozostatky boli prevezené a uložené v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Pamätná tabuľa na kaplnke.
Pamätná tabuľa na kaplnke. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *