|

Kamenný vodopád na juhu Slovenska je unikát európskeho formátu.

Kamenný vodopád a kamenné more sa nachádzajú na juhu Slovenska, neďaleko obce Šiatorská Bukovinka. V tesnej blízkosti sa nachádza aj zrúcanina hradu Šomoška.

Kamenný vodopád Šomoška.
Kamenný vodopád Šomoška. Foto: František Kovár

Sopečný unikát je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šomoška.

Kamenný vodopád je jedinečný sopečný unikát, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šomoška, v tesnej blízkosti hranice s Maďarskom. Vodopád je vytvorený z vejára šesťbokých kamenných čadičových stĺpcov. Jeho vek sa odhaduje na 4 milióny rokov a patrí medzi rarity európskeho formátu. Vznikol keď sa na povrch dostala láva, ktorá postupne tuhla a vytvorila päť a šesťboké stĺpce, ktoré pripomínajú vodopád. Pod vodopádom sa nachádza menšie kamenné more. Je tvorené polámanými päť a šesťbokými hranolmi z bazaltu. Vzniklo zvetrávaním skalných výstupov bazaltu na hradnom vrchu.

Sopečný unikát.
Sopečný unikát. Foto: František Kovár

Šomoška sa nachádza priamo na hranici s Maďarskom.

Šomoška je národná prírodná rezervácia v Cerovej vrchovine. Nachádza sa v chotári obce Šiatorská Bukovinka, v okrese Lučenec. Vrch priľahlý k maďarskej obci Somoskő (Šomoška) sa nachádza priamo na hranici s Maďarskom a je k nemu prístup z oboch krajín. Vyhlásená bola ako chránený prírodný výtvor v roku 1954. Jej štatút bol prehodnotený v roku 1983. Vyhlásená bola s cieľom chrániť morfologicky výrazný kopec s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odlučnosti čadiča označovaného aj Kamenný vodopád. Rozloha rezervácie je 7,9 ha. Na vrchole stojí gotický hrad Šomoška, ktorý postavili z bazaltových kvádrov.

Pod vodopádom.
Pod vodopádom. Foto: František Kovár

Kamenný vodopád v ohnutej forme je európsky unikát.

Bazaltový vulkanizmus v Karpatoch znamenal finálnu fázu neogénneho vulkanizmu. Neogénna sopečná činnosť na strednom Slovensku súvisela s vývojom Panónskej panvy. Pri prehriatí zemskej kôry došlo na viacerých miestach k vzniku zlomov, pozdĺž ktorých vystupovala žeravá láva až na povrch. Kamenný vodopád je oderodovaný prírodný výtvor vo svahu kopca, ktorý pôvodne vznikol pred asi 4 miliónmi rokov (pliocén) z bazaltovej lávy, ktorá stuhla v prívodnom kanáli bývalej sopky pod zemským povrchom. Päť až šesťboká stĺpcová odlučnosť horniny bola spôsobená pomalým chladnutím lávy a je zvlášť typická pre bazalt. V ohnutej forme, v ktorej sa vyskytuje v Šomoške sa radí medzi európske unikáty. Bazaltové stĺpy boli odkryté pri ťažbe suroviny na výstavbu hradu.

Kamenné more.
Kamenné more. Foto: František Kovár

Atrakciami prírodnej rezervácie vedie náučný chodník.

Ku kamennému vodopádu a kamennému moru sa dostanete po náučnom chodníku od parkoviska, pred vstupom do prírodnej rezervácie. Trasa je nenáročná a jej absolvovanie spolu s návštevou hradu Somoška trvá približne 3 hodiny. Počas túry po náučnom chodníku si môžete vychutnávať krásnu panenskú prírodu prírodnej rezervácie. Rýchlejší prístup ku kamennému moru a aj ku hradu je z maďarskej strany.

Polámané päť a šesťboké hranoly z bazaltu.
Polámané päť a šesťboké hranoly z bazaltu. Foto: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *