|

Vodopád sa počas mrazivých dní mení na rozprávkové ľadové kráľovstvo.

V zimnom období na tomto mieste môžete obdivovať ľadové steny, stĺpy a cencúle. Vzniká tu počas mrazov jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku. Vodopád Šikľavá skala je široký od 25 do 30 metrov a výšku má približne 14 metrov.

Ľadopád Lesanka
Ľadopád Lesanka. Foto: František Kovár

Po zmene koryta Hornádu tu vznikol skalný previs s prameniskom.

Prírodný úkaz sa nachádza neďaleko obce Matejovce nad Hornádom. Vodopád (ľadopád) Šikľavá skala sa nachádza na severnom okraji planiny Galmus na styku s Hornádskou kotlinou, v tesnej blízkosti rieky Hornád medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom. Počas výstavby Košicko-bohumínskej železnice bolo koryto Hornádu v týchto miestach presmerované. Suché bývalé koryto Hornádu tu odhalilo mohutný skalný previs. Nad skalným previsom vyviera prameň, ktorý steká po vápencových skalách. V zimných mesiacoch sa na Šikľavej skale vytvárajú obrovské ľadové steny, ľadopády a mohutné cencúle.

Šikľavá skala s ľadovým previsom
Šikľavá skala s ľadovým previsom. Foto: František Kovár

V noci sa údajne pri vodopáde zjavuje víla Lesanka.

Vodopád a ľadopád Šikľavá skala vytvára pramenisko nazývané Lesanka, ktoré steká po mohutnej a strmej vápencovej skale nad rozsiahlym zlepencovým previsom do bývalého koryta rieky Hornád. Podľa povesti je pramenisko nazývané po lesnej víle, ktorá je jeho patrónkou a stráži ho. Lesanka sa vraj zjavuje hlavne v noci. Hovorí sa, že keď sa Lesanka dotkne svojimi rukami tejto vody, tá dostáva liečivé účinky. Výdatnosť prameňa je pomerne stabilná, mení sa len podľa výdatnosti zrážok v priebehu roka. Celý prírodný útvar Šikľavá skala má výšku 40 a šírku približne 400 metrov. V širšom okolí vodopádu sa nachádzajú ťažko prístupné skalné steny, bralá, kaňonovité prielomové doliny a krátke, úzke jaskyne.

Pod ľadopádom
Pod ľadopádom. Foto: František Kovár

Pri vodopáde sa nachádza informačná tabuľa.

Prístup ku Šikľavej skale je po bývalom násype Košičko-bohumínskej železnice, vedie po ňom červená cyklotrasa. Z obce Matejovce nad Hornádom je Šikľavá skala vzdialená 1 km a z obce Chrásť nad Hornádom približne 1,5 km. Pri vodopáde sa nachádza informačná tabuľa so základnými údajmi o vodopáde, ľadopáde a skale. V letnom období nie je vodopád až taký atraktívny. Pod skalou sa stále nachádza mokrý terén, blato a trvalý trávnatý porast. V zime počas odmäku sa neodporúča pohyb pod ľadopádom, hrozí nebezpečenstvo úrazu od padajúcich cencúľov a ľadu.

Ľadové stĺpy
Ľadové stĺpy. Foto: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *