Vodopád sa počas mrazivých dní mení na rozprávkové ľadové kráľovstvo.
|

Vodopád sa počas mrazivých dní mení na rozprávkové ľadové kráľovstvo.

V zimnom období na tomto mieste môžete obdivovať ľadové steny, stĺpy a cencúle. Vzniká tu počas mrazov jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku. Vodopád Šikľavá skala je široký od 25 do 30 metrov a výšku má približne 14 metrov. Po zmene koryta Hornádu tu vznikol skalný previs s prameniskom. Prírodný úkaz sa nachádza neďaleko obce Matejovce nad…

Najväčší skalný hríb Európy je na Slovensku.
|

Najväčší skalný hríb Európy je na Slovensku.

Patrí medzi najpozoruhodnejšie prírodné útvary neživej prírody na Slovensku. Nachádza sa pri rieke Hornád asi 5 kilometrov východným smerom od obce Markušovce. Je súčasťou chráneného územia Národnej prírodnej pamiatky Markušovské steny. Hríb má výšku 8 m a klobúk priemer 3 m. Markušovský skalný hríb tvorí asi 8 metrov vysoká noha a klobúk o priemere 3 metre….