Najväčší internát na Slovensku čaká rekonštrukcia

Najväčší internát na Slovensku čaká rekonštrukcia. Mnoho študentov príde o ubytovanie

Univerzita Komenského v Bratislave oznámila pokračovanie rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra a začne sa aj rekonštrukcia druhého bloku. Práce začnú po skončení letného semestra a študenti budú môcť na internáte zostať až do konca platnosti súčasných zmlúv, teda do konca júna. Rekonštrukcia je nevyhnutná kvôli havarijnému stavu a nebolo možné ju odkladať.

„Počas rekonštrukcie bude daný blok mimo prevádzky vzhľadom na ubytovacie kapacity. V tomto akademickom roku univerzita poskytla ubytovanie všetkým záujemcom, čo predstavovalo približne 30 percent celkového počtu študentov. Pre budúci rok sa očakáva, že ubytovacie kapacity budú postačovať pre približne 24 percent celkového počtu študentov,“ uviedla hovorkyňa UK Eva Kopecká.

Podľa nej sa univerzita obracia na svoje partnerstvá s organizáciami a ak vlastné ubytovacie možnosti nebudú postačovať, poskytne študentom odporúčania na ďalšie ubytovacie zariadenia.

Rekonštrukcia mala začať skôr

Podľa Kopeckej plánovalo súčasné vedenie univerzity rekonštrukciu ihneď po svojom nástupe v roku 2019. Plány však narušili nedostatky v projekte, pandémia a energetická kríza. Dopĺňa, že bratislavské univerzity v minulosti nemohli čerpať zdroje z európskych fondov, čo viedlo k veľkému investičnému dlhu na internátoch.

Rektor UK Marek Števček konštatoval, že vedenie prevzalo internáty v katastrofálnom stave a ich rekonštrukcia mala byť dokončená už dávno. Po pandémii dúfali, že sa táto investícia zaradí medzi vládne priority. Avšak teraz sa ocitli v situácii, kedy musia začať s rekonštrukciou zo svojich vlastných zdrojov a súčasne hľadať ďalšie možnosti financovania.

Internát Ľudovíta Štúra, najväčší internát Univerzity Komenského, sa skladá z dvoch spojených výškových budov, označovaných ako blok A a blok B.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia výškového bloku A, kde prvá fáza už skončila. Tá zahŕňala obnovu vertikálnych a horizontálnych rozvodov, sociálnych zariadení a ústredného kúrenia. V ďalšej etape sa plánuje izolácia strechy, obloženie fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí.

Súčasne sa začína aj rekonštrukcia výškového bloku B, ktorá bude tiež realizovaná postupne. Od roku 2019 investovala Univerzita Komenského do rekonštrukcií internátov 10 348 523,84 eura.

Prerábať sa bude aj v Nitre

Konzorcium tvorené Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre úspešne reagovalo na grantovú výzvu z Plánu obnovy a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 24 909 959,95 eur na realizáciu spoločného projektu s názvom „Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF“.

Implementácia uvedených aktivít prinesie študentom oboch univerzít vylepšené študijné prostredie. To sa prejaví nielen v zlepšenej infraštruktúre, ale aj vo vylepšenej a flexibilnejšej výučbe. V rámci projektu sa univerzity zamerajú na komplexnú rekonštrukciu vybraných budov a na modernizáciu a rozšírenie integrovanej ubytovacej infraštruktúry.

Jednou z prvých a hlavných investičných akcií v rámci spoločného projektu konzorcia UMB a UKF bude rekonštrukcia Študentského domova UKF v Nitre. V najbližších mesiacoch by sa mal uskutočniť výber dodávateľa pre rekonštrukčné práce, s plánovaným začiatkom rekonštrukcie v lete tohto roku a predpokladaným ukončením v lete 2025.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *