Výrub stromu na vlastnej záhrade môže byť drahý
|

Výrub stromu na vlastnej záhrade môže byť drahý. Povolenie však nepotrebujete stále

Pre výrub niektorých stromov budete potrebovať súhlas, inak by ste sa mohli dostať do situácie, kedy by ste museli zaplatiť tisíce eur za spílenie dreviny. Do budúcnosti sa však plánuje zmena legislatívy, čo by mohlo zjednodušiť pravidlá. Informuje o tom portál Pravda.sk.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je na výrub drevín potrebný súhlas od orgánu ochrany prírody. Tento súhlas udeľuje príslušná obec. V prípade výrubu mimo zastavaného územia obce o ňom rozhoduje okresný úrad a informuje o tom Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Pokuta za výrub stromu vás nepoteší

Ak obec požiada o súhlas na výrub dreviny, nemôže sama rozhodovať o výrube týchto stromov. V takom prípade má povinnosť okresný úrad určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube daných drevín.

V niektorých špecifických prípadoch je povolenie na výrub ešte zložitejšie. Tieto prípady sa týkajú drevín, ktoré sú chránenými druhmi rastlín, ako napríklad borovica limbová alebo tis obyčajný. Ich výrub môže byť povolený len Ministerstvom životného prostredia SR. Zoznam týchto chránených druhov drevín a ich spoločenská hodnota sú uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 24/2003 z. z.

Výrub stromu bez primeraného povolenia môže byť finančne náročným problémom. Pokuta za nezákonný výrub sa môže pohybovať až do výšky 3 319,98 eura pre jednotlivcov a až do výšky 23 235,74 eura pre právnické osoby. Je dôležité poznamenať, že bez ohľadu na to, či ide o výrub stromov na vlastnom pozemku alebo v záhradke, tieto sankcie ostávajú v platnosti.

Súhlas nie je potrebný stále

V súčasnej dobe nie je potrebný súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a na odstránenie súvislých krovitých porastov v obci s rozlohou do 10 m2 v zastavanom území obce a do 20 m2 mimo neho. Rovnako nie je potrebný súhlas pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných stromov, ak sa nové stromy vysadia do 18 mesiacov odo dňa výrubu.

Povolenie nie je nutné ani pri pokosení stromov s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách alebo záhradkárskych osadách.

Súhlas nepotrebujete ani v prípade bezprostredného ohrozenia ľudského zdravia alebo života. Platí to aj pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *