Jaskyňa Silická ľadnica
|

Jaskynná priepasť na Silickej planine ochladí aj v najväčších horúčavách.

Jaskynná priepasť Silická ľadnica sa nachádza pri obci Silica na Silickej planine, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras. Ako súčasť podzemného bohatstva Slovenského krasu bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Silická ľadnica
Silická ľadnica. Fotoarchív: František Kovár

V Silickej ľadnici sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Jaskynná priepasť Silická ľadnica je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a aj v Európe. Nachádza sa v nadmorskej výške 503 metrov. Je to zaľadnená priepasť, ktorá vznikla prepadnutím stropu podzemného dómu pred asi 2000 rokmi. Silická ľadnica je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, pre verejnosť nie je prístupná. Prístup je len pred jej vstupný monumentálny portál, kde je jedinečná klíma. Prejavuje sa tu výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny. Vďaka tejto mikroklíme sú vo vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma. Dosahuje sa tým zaujímavý efekt, že zostupom ku vchodu do jaskyne, akoby ste stúpali vysoko do hôr.

Schody do priepasti
Schody do priepasti. Fotoarchív: František Kovár

Aj v horúcich dňoch môže teplota v priepasti dosahovať teplotu pod 0 °C.

Rozdiel teploty vzduchu v priepasti a v jej okolí môže v letných mesiacoch byť aj viac ako 30 stupňov. V priepasti sa hlavne na jar vytvára množstvo obrovských ľadových cencúľov, ešte aj počas letných mesiacov je tu možné vidieť miesta s malým množstvom ľadu. Pred zaľadnením bola jaskyňa vo viacerých obdobiach osídlená. Archeologické nálezy pochádzajú z neolitu, doby bronzovej a laténskej. Silická ľadnica bola známa miestnym obyvateľom už v dávnych dobách, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1704, kedy ju mal navštíviť Juraj Buchholtz mladší. V roku 1723 a 1744 o ľadnici písal slovenský polyhistor Matej Bel. Jaskyňu navštívili a opísali v ďalších rokoch aj mnohé iné domáce a európske významné osobnosti. Nové priestory jaskyne objavil v roku 1931 slovenský speleológ Ján Majko. Ďalšie časti jaskyne v roku 1988 objavili českí potápači. Od roku 1995 je Silická ľadnica národná prírodná pamiatka a je tiež súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Aj cez leto je tu ľad
Aj cez leto je tu ľad. Fotoarchív: František Kovár

Ku Silickej ľadnici je jednoduchý a nenáročný prístup.

Prístup ku jaskyni je pomerne jednoduchý a nenáročný. Po žltej turistickej trase z obce Silica sa ku jaskyni Silická ľadnica dostanete približne za 0:20 hod.. Prístup je tiež z obce Silická Brezová, najprv po červenej a potom po žltej turistickej značke do 1 hod.. Od Gombaseckej jaskyne po žltej turistickej značke prídete ku ľadnici tiež asi za 1 hod.. V širšom okolí je možné navštíviť ešte Babskú dieru, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Gombaseckú jaskyňu alebo Jaskyňu Domica.

Chodník ku ľadnici
Chodník ku ľadnici. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *