Vyhliadka nad obcou v Slovenskom krase bola sprístupnená v roku 2017.
|

Vyhliadka nad obcou v Slovenskom krase bola sprístupnená v roku 2017.

Vyhliadka nad obcou Brzotín, na severozápadnom svahu Silickej planiny, známa ako Brzotínska skala sa nachádza vo výške 598 m. Zo skaly je nádherný pohľad na Gemer. Brzotínska skala sa nachádza v 5. stupni ochrany prírody. Vyhliadka nad obcou Brzotín – Brzotínska skala, bola sprístupnená len v nedávnej dobe, v roku 2017 turistami z KST Rožňava. Oblasť je národnou prírodnou…

Meno vrchu v Slovenskom krase je údajne odvodené od ženského kláštora.
|

Meno vrchu v Slovenskom krase je údajne odvodené od ženského kláštora.

Meno vrchu v Slovenskom krase podľa povesti je odvodený od ženského kláštora, ktorý tu vraj v minulosti stál. Názov vrchu je Dievčenská skala, ktorý sa týči nad obcou Jovice neďaleko Rožňavy. Na vrchu je výhľadová skalná plošina ukončená strmým zrázom. Dievčenská skala v Slovenskom krase leží v nadmorskej výške 660 metrov, na jej severnom svahu sa…

Jaskyňa v Slovenskom krase býva označovaná za rozprávkovú.
|

Jaskyňa v Slovenskom krase býva označovaná za rozprávkovú.

Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase, nachádza sa v katastri obce Slavec v okrese Rožňava. Jaskyňu objavili dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy 21. novembra 1951. Európskou raritou jaskyne sú biele brčká hrubé 2 – 3 mm, dlhé až do 3 metrov. Gombasecká jaskyňa bola sprístupnená v roku 1955. Nachádza sa uprostred Národného parku Slovenský kras…

Hovorí sa, že je to jedna z najkrajších sústav vodopádov na Slovensku.
|

Hovorí sa, že je to jedna z najkrajších sústav vodopádov na Slovensku.

Hájske vodopády prezývané aj Vodopády Hlboký jarok sa nachádzajú v Hájskej doline, krasovej tiesňave, neďaleko od cesty spájajúcu obce Háj a Hačava. Potok ku koncu tiesňavy vytvára sústavu 10 vodopádov. Cesta medzi obcami Háj a Hačava bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912. Dĺžka Hájskej doliny je 4 km. Dolina oddeľuje od seba dve najvýchodnejšie planiny…

Jaskynná priepasť na Silickej planine ochladí aj v najväčších horúčavách.
|

Jaskynná priepasť na Silickej planine ochladí aj v najväčších horúčavách.

Jaskynná priepasť Silická ľadnica sa nachádza pri obci Silica na Silickej planine, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras. Ako súčasť podzemného bohatstva Slovenského krasu bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V Silickej ľadnici sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny. Jaskynná priepasť Silická ľadnica je najnižšie položená ľadová jaskyňa na…

Nezvyčajnou atrakciou priamo v obci je 15 m vysoký vodopád.
|

Nezvyčajnou atrakciou priamo v obci je 15 m vysoký vodopád.

Nie je veľa obcí na Slovensku, čo sa môžu pochváliť vodopádom uprostred obce. Jednou takou obcou je Hrhov, kde sa nachádza 15 m vysoký Hrhovský vodopád. Podobnú vodnú atrakciu má aj obec Lúčky, na Liptove. Vodopád vznikol v kameňolome, v ktorom sa v minulosti ťažil travertín. Hrhovský vodopád je najväčším a najvýdatnejším vodopádom v oblasti Slovenského…

Jaskyňa v Slovenskom krase je známa aj svojou podzemnou riečkou Styx.
|

Jaskyňa v Slovenskom krase je známa aj svojou podzemnou riečkou Styx.

Najznámejšia a najdlhšia jaskyňa v Slovenskom krase južne od Rožňavy, pri slovensko-maďarskej štátnej hranici, jedna z najkrajších v Európe. Tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v maďarskom Národnom parku Aggtelek – jaskynný systém Domica-Baradla – v celkovej dĺžke 30,5 km, z ktorých jaskyňa Domica má asi 8,5 km. Jaskyňu objavil Ján Majko 3. októbra…