Banky budú musieť zaviesť okamžité platby

Zmena, na ktorú sme čakali roky: Slovenské banky budú musieť zaviesť túto službu

Poslanci Európskeho parlamentu schválili v stredu nové predpisy zabezpečujúce okamžitý prevod finančných prostriedkov na bankové účty maloobchodných zákazníkov a podnikov v celej EÚ. Informuje o tom portál Teraz.sk.

Cieľom nového nariadenia, ktoré získalo podporu 599 poslancov, pričom sedem hlasovalo proti a 35 sa zdržalo, je zabezpečiť, aby maloobchodní zákazníci a podniky, najmä tie malé a stredné, nemuseli čakať na svoje finančné prostriedky. Taktiež má zvýšiť bezpečnosť finančných prevodov.

Banky a ďalší poskytovatelia platobných služieb budú povinní zabezpečiť, aby boli platby dostupné a spracované okamžite. Schválený text, na ktorom sa EP už dohodol s členskými štátmi, novelizuje aktuálne pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Okamžitý prevod má byť realizovaný bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze by mal príjemca obdržať do desiatich sekúnd. Zároveň do desiatich sekúnd by mal byť platiteľ informovaný o tom, či prevedené finančné prostriedky boli alebo neboli sprístupnené príjemcovi.

Novinka sa netýka len krajín s eurom

Pravidlá budú musieť dodržiavať aj členské štáty, ktorých menou nie je euro, ak ich účty poskytujú pravidelné transakcie v eurách. V prípade týchto účtov mimo pracovných hodín bude platiť osobitná výnimka z uskutočnenia platby do desiatich sekúnd z dôvodu možných obáv o prístup k hotovosti v eurách.

Z hľadiska bezpečnosti by poskytovatelia platobných služieb mali implementovať spoľahlivé a aktuálne opatrenia na odhalenie a prevenciu podvodov, aby sa zabránilo prípadnému zaslaniu úhrad na nesprávny účet z dôvodu podvodu alebo chyby.

Poskytovatelia platobných služieb v EÚ by mali okamžite a bez dodatočných poplatkov poskytovať službu na overenie totožnosti príjemcu.

Poskytovatelia platobných služieb by mali umožniť svojim klientom stanoviť maximálnu sumu okamžitých úhrad v eurách ako dodatočnú ochranu proti podvodom.

Modernizácia, na ktorú mnohí čakali

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí ponúkajú okamžité úhrady, by mali tiež overiť, či niektorý z ich klientov nie je vystavený sankciám alebo iným reštriktívnym opatreniam týkajúcim sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Poplatky za okamžité úhrady v eurách by nemali presiahnuť poplatky uplatňované na transakcie bez okamžitých úhrad v eurách.

Holandský europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Michiel Hoogeveen zdôraznil, že nariadenie o okamžitých platbách predstavuje dlho očakávanú modernizáciu platieb na európskom jednotnom trhu.

„Zákazníci sa môžu tešiť na koniec čakania dvoch alebo troch pracovných dní na prístup k svojim peniazom. Prinášame niečo, čo je pre ľudí a podniky dôležité: prevod peňazí do 10 sekúnd kedykoľvek v priebehu dňa,“ uviedol vo vyhlásení pre médiá.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 12 mesiacov na implementáciu tohto nariadenia.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *