| |

Povaly starých domov skrývajú mnohé tajomstvá. Tu sa našli pozostatky synagógy.

V roku 2011 sa vtedajšie ZZ Castrum Susol, ktoré sa venovalo histórii Žiaru nad Hronom, rozhodlo poodhaliť tajomstvo jednej povale v staršom dome. Tomuto predchádzali zistenia a poznatky žiakov gymnázia M. Rúfusa už od roku 2002, na ktoré združenie nadviazalo. Z vonku nič nenasvedčovalo, že by dom skrýval nejaké tajomstvo. V tom čase to už bol Dom sociálnych služieb DOMÉNA.

Spočiatku jediné foto synagógy.
Spočiatku jediné foto synagógy. Zdroj: ZZ Castrum Susol

Synagóga vo Svätom Kríži

História tohto objektu siaha pravdepodobne do roku 1888. V tomto roku bola vo Svätom Kríži postavená synagóga. Nie je presne doložené, či išlo o novostavbu alebo prestavbu nejakého staršieho objektu. V tom čase sa nachádzala mimo centra Svätého Kríža, na jeho severnom okraji. Neďaleko sa nachádzal aj kresťanský cintorín (zrušený v 70 rokoch 20. st.). V tom čase združenie disponovalo jedinou fotografiou, na ktorej bola len z malej časti zachytená táto synagóga.

Synagóga vo Svätom Kríži nad Hronom.
Synagóga vo Svätom Kríži nad Hronom. Zdroj: Facebook

Vojnové udalosti ukončili činnosť synagógy.

Synagóga svojmu účelu slúžila do roku 1942, keď bola ako majetok Židovskej náboženskej obce arizovaná. Správcom synagógy a bytu za ňou sa 25.1.1943, na základe vtedajších zákonov, stal Albín Hurtík. Povinnosťou správcu bolo synagógu prestavať tak, aby nepripomínala židovskú modlitebňu. Prestavať ju na klasické obydlie nebolo jednoduché, a trvalo mu to dlhší čas. Objekt bol obstavaný korpusom z tehál, zamurované boli všetky pôvodné okná, ktoré nahradili nové. Stavba dostala aj novú sedlovú strechu.

Pozostatky výzdoby synagógy.
Pozostatky výzdoby synagógy. Foto: R. Uhrovič

Dnes je v bývalom objekte dom sociálnych služieb.

Podľa dochovaných záznamov tu bola od 60 rokov 20. st. miestna vývarovňa. Neskôr dom sociálnych služieb, ktorý tam sídli dodnes. Budova je v majetku BBSK. Aj keď bola synagóga prestavaná a zanikla, tak na povale domu sa zachovalo malé torzo pôvodných stien aj s výzdobou. Túto sa ZZ Castrum Susol v spolupráci s gymnáziom v Žiari nad Hronom v roku 2011 rozhodli odhaliť. Dlhé obdobie bola známa fotografia len s malým kúskom zobrazenia pôvodnej synagógy. Ako som na Facebooku publikoval informácie o tomto tajomstve jednej povale domu, objavila sa v komentároch fotografia celej synagógy. Fotograf bol Ernyey József, foto vzniklo v roku 1911.

Zachovalé torzo múrov synagógy. Foto: R. Uhrovič
Zachovalé torzo múrov synagógy. Foto: R. Uhrovič

Bol to unikát alebo len trend?

Torzo pozostatkov synagógy sa nachádzalo na povale, v miestach ktoré neboli bežne prístupné. Za mnohé roky sa tam nakopilo mnoho špiny a rôzneho odpadu. Počas niekoľkých brigád členovia združenia a žiaci gymnázia povalu vyčistili, čím sa odkryli pozostatky z bývalej synagógy a aj výzdoba stien. Na výzdobe sú vidno ľudské hlavičky dozdobené girlandami. Podľa T. Sterna je takáto výzdoba unikátna, lebo podľa židovského rítu platil zákaz zobrazovania postáv ľudí alebo zvierat v priestoroch synagóg. Ide údajne o jedinú výnimku tvorcov synagogálnej interiérovej výzdoby od čias synagógy v poľskom Orle zo 17. storočia. Podľa P. Budaya to nie je unikát, ale len druh šablónovitej výzdoby podriadený dobovej móde a trendom. V roku 2011 bol spracovaný aj návrh na reštaurovanie zachovalých fresiek, no kvôli chýbajúcim financiám táto snaha dodnes zostala len na papieri.

Jedna z brigád na povale v roku 2011. Foto: R. Uhrovič
Jedna z brigád na povale v roku 2011. Foto: R. Uhrovič

Dejiny židovskej komunity v Žiari nad Hronom.

V roku 2013 vydalo Gymnázium M. Rúfusa v Žiari nad Hronom publikáciu – Zostali iba spomienky, venovanú životu židovskej komunity v Žiari nad Hronom. Autorkami boli Zuzana Denková a Zuzana Kohútová. Spolupracovalo ZZ Castrum Susol. Vydanie podporila nadácia ZSNP a Slovalco.

Publikácia Zostali len spomienky.
Publikácia – Zostali len spomienky. Foto: František Kovár

V tomto období som bol členom ZZ Castrum Susol a zúčastnil som sa aj brigády pri čistení povale. (združenie už zaniklo)

Dom sociálnych služieb DOMÉNA.
Dom sociálnych služieb DOMÉNA. Foto: F. Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *