Vchody do Čertovej pece
|

Jaskyňa pri obci Radošina je jedno z najstarších osídlení na Slovensku.

Jaskyňa Čertova pec sa nachádza na úpätí vrchu Nad Lipovníkom (382,2 m n. m.), približne 1,5 km severozápadne od obce Radošina, pri hlavnej ceste, ktorá spája Radošinu a Piešťany. Osídlená bola už pred 80 000 rokmi.

Čertova pec v minulosti. Zdroj: OZ KAMENICA
Čertova pec v minulosti. Zdroj: OZ KAMENICA

V jaskyni sa pohybovali ľudia už v staršej dobe kamennej.

Prírodná pamiatka, jaskyňa Čertova pec je voľne prístupná jaskyňa, nachádzajúca sa pri obci Radošina. Jaskyňa slúžila v minulosti ako sídlisko lovcov v staršej dobe kamennej. Patrí medzi tunelovité jaskyne a je obojstranne priechodná. Jej vstupný západný bránovitý portál je šírky 4,5 m a vysoký 5,3 m. Jaskyňu pretína niekoľko tektonických puklín. Jaskyňa je 27 m dlhá, priemerne 6 m široká a jej maximálna výška je 4,6 m. Smerom k východnému vchodu sa výška jaskyne znižuje. Vnútorný priestor osvetľuje oknovitý otvor na severnej strane. Jaskyňa je bez sintrovej výzdoby. Vznikla eróziou vody, ktorá cez ňu pretekala.

Západný vstup do Čertovej pece
Západný vstup do Čertovej pece. Fotoarchív: František Kovár

V minulosti tu prebehlo niekoľko archeologických výskumov.

Jaskyňu Čertova pec spomína už Matej Bel v roku 1742 vo svojich Notitia Hungariae novae historico geographica pod slovenským názvom Csertowa Pecz. Pod maďarským názvom Ördögkemencze sa uvádza v monografii Nitrianskej župy z roku 1898. V roku 1932 sa o jaskyni, ako možnom úkryte pravekého človeka, prvýkrát zmienil archeológ Národného múzea v Prahe Jiří Neustupný. Následne v roku 1937 našiel nemecký archeológ Lothar Franz Zotz v jaskyni zlomky mamutoviny a dva pazúrikové úlomky z doby kamennej. V rokoch 1958 až 1961 sa uskutočnil výskum na Čertovej peci pod vedením archeológa Juraja Bártu z archeologického ústavu SAV v Nitre. Kamenné nálezy a ulitníky z tejto lokality možno spájať s nálezmi z oblasti Čierneho mora. Našli sa tu aj početné paleontologické, antropologické a archeologické nálezy z paleolitu, neolitu a z doby halštatskej a zo stredoveku. Medzi nálezmi boli aj zvyšky mnohých druhov zvierat, jaskynnej hyeny a aj zvyšky jaskynného medveďa.

Jaskynné okno
Jaskynné okno. Fotoarchív: František Kovár

Podľa ľudovej povesti jaskyňu vyhĺbili čerti.

Roku 1981 ju vyhlásili za chránený prírodný výtvor. Prírodnou pamiatkou bola vyhlásená v roku 1994 (na rozlohe 11,44 ha, bez ochranného pásma), s novelizáciou z roku 2008. Podľa legendy sa v jaskyni v minulosti ukrývali údajne zbojníci, ktorí lúpili na neďalekej hradskej spájajúcej Nitru s Piešťanmi. Ľudová povesť hovorí o tom, že ju vyhĺbili čerti, podľa toho dostala názov Čertova pec. Prístup ku jaskyni je od parkoviska, ktoré sa nachádza hneď pri motoreste Čertova pec. Odtiaľto prídete pešo k jaskyni asi za 5 minút. Peší turisti sa ku jaskyni môžu dostať napríklad z Piešťan, od Kolonádového mosta po modrej turistickej značke. Trasa trvá približne 2 hodiny 30 minút.

Východný vstup do jaskyne
Východný vstup do jaskyne. Fotoarchív: František Kovár
Pohľad z jaskyne
Pohľad z jaskyne. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *