Rodičia si môžu v lete finančne prilepšiť

Rodičia si môžu v lete finančne prilepšiť. Stačí, že vyplnia jedno tlačivo

Pred nadchádzajúcimi letnými prázdninami sa mnohí rodičia obávajú, ako zvládnu starostlivosť o svoje deti pri práci, keďže niektoré materské školy zatvárajú. Je dobré vedieť, že v takom prípade máte nárok na príspevok od štátu. Upozornil na to portál O peniazoch.

Na svojej webovej stránke Sociálna poisťovňa upozorňuje na možnosť, o ktorej mnohí rodičia nemajú ani tušenia. Ak je materská škola zatvorená počas prázdnin, máte nárok na príspevok v podobe ošetrovného.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže vzniknúť nárok na ošetrovné. Poistenec (rodič) má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku v prípade, že dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Nárok na ošetrovné má tiež v prípade, ak je predškolské zariadenie zatvorené počas školských prázdnin rozhodnutím príslušných orgánov, ako napríklad zriaďovateľom.

Ak sa vás týka tento posledný dôvod, môžete vyplniť formulár s názvom „Žiadosť o ošetrovné v dôsledku uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“. Tento formulár číslo 278 je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Formuláre.

Vo vašej žiadosti musíte uviesť obdobie, počnúc kedy a končiac kedy uplatňujete nárok na dávku, meno a priezvisko vášho dieťaťa a podpísať vyhlásenie na zadnej strane formulára. Žiadosť je potrebné predložiť na potvrdenie aj príslušnému školskému zariadeniu a vášmu zamestnávateľovi (v prípade, že ste zamestnancom). Následne ju doručte do Sociálnej poisťovne, ktorá zabezpečuje nemocenské poistenie.

Ako to funguje?

Ošetrovné môžu rodičia poberať v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní.

Tento nárok na ošetrovné z toho istého dôvodu môže vzniknúť len raz a prislúcha len jednému poistencovi. To znamená, že si môžete nárok na túto dávku uplatniť len raz počas jedného obdobia zatvorenia škôlky počas prázdnin.

Sociálna poisťovňa uvádza, že pre zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti tiež nevyhnutné, aby nedosahoval príjem, ktorý sa berie ako základ pre určenie obdobia poskytovania ošetrovného.

Aj naďalej je možné uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu choroby dieťaťa aj počas prázdnin, ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že vyžaduje starostlivosť inej osoby, napríklad rodiča. V takomto prípade pediater vystaví formulár „Žiadosť o ošetrovné“, ktorý rodič podpíše a nechá potvrdiť zamestnávateľovi.

Nárok na príspevok je v tomto prípade možný maximálne počas 14 kalendárnych dní.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *