Vysoké Tatry
|

Pri dovolenke so psom, vo Vysokých Tatrách, je potrebné počítať s obmedzeniami pohybu.

Dovolenka vo Vysokých Tatrách so psom prináša obmedzenia pohybu psov vo vysokohorskom teréne. Pohyb so psom upravuje nový návštevný poriadok TANAPu platný od 15. decembra 2023.

Tatry z lanovky
Tatry z lanovky. Fotoarchív: František Kovár

V novom návštevnom poriadku sú aj nové pravidla pohybu v TANAPe.

Už o niekoľko dní, podľa nového návštevného poriadku, sa vo Vysokých Tatrách končí sezónna uzávera. Tentoraz je to o niekoľko dní skôr ako v minulosti. Na tatranskú turistiku sa môžete vybrať už od 1. júna. Mnohí prichádzate do Tatier so svojimi štvornohými spoločníkmi. Pred plánovaním tatranskej túry je vhodné si naštudovať Návštevný poriadok Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Vo všeobecnosti z nových pravidiel vychádza, že pohyb so psom je zakázaný v lokalitách s výskytom svišťov, kamzíkov ako aj veľkých šeliem a na miestach výskytu vzácnych a ohrozených druhov živočíchov. Tieto lokality sú rozšírené o ich ochranné pásma. Hranica týchto pásiem je v teréne vyznačená, preto si treba všímať aj informačné a zákazové tabuľky. Zoznam lokalít a príslušných turistických chodníkov na území národného parku, na ktoré nemožno vstupovať v sprievode zvierat sa nachádza v prílohe č. 5.

Mapa chodníkov kde je zakázaný pohyb psov
Mapa chodníkov kde je zakázaný pohyb psov. Zdroj: Návštevný poriadok TANAPu

Niekoľko tipov turistických trás kde sa môže so psom.

Bielovodská dolina po horáreň, Javorová dolina po horáreň Pod Muráňom, cestou na Chatu pri Zelenom plese po Šalviový prameň, z Tatranskej Lomnice po Štart, zo Starého Smokovca po Hrebienok.

Na Sliezsky dom z Tatranskej Polianky sa môže ísť po asfaltovej ceste. Po asfaltovej ceste môžete ísť aj od zastávky Popradské pleso, no nie až k plesu, len po Odbočku zimnej cesty. Kôprová dolina je prístupná po Kmeťov vodopád, Tichá po Liptovský košiar. Tatranská magistrála je so psom prístupná len popod Západné Tatry, teda od Štrbského Plesa na západ.

V Západných Tatrách môžete ísť napríklad po Ťatliakovu chatu, na Chatu pod Náružím, po asfaltovej ceste na Žiarsku chatu či z Oravíc po rázcestie Pod Umrlou.

Pri turistike v Tatrách je nevyhnutné mať psa na vôdzke a náhubok.

Lomnický štít z lanovky
Lomnický štít z lanovky. Fotoarchív: František Kovár

Pohyb psov v prírode upravujú niektoré zákony.

Voľný pohyb psov upravujú viaceré zákony: zákon o poľovníctve, zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny. Z nich všeobecne vyplýva, že pes môže byť na voľno do 50 metrov od osoby, ktorá ho vedie v poľovnom revíre a mal by mať postroj, alebo obojok výraznej farby inej od srsti. Voľný pohyb psa na lesných pozemkoch je zakázaný, taktiež vo 4. a 5. stupni ochrany prírody.

Vodopád Skok
Vodopád Skok. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *