| |

Drevený artikulárny kostol je zapísaný v zozname UNESCO.

Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú aj unikátne drevené kostoly. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Medzi takéto pamiatky patrí aj drevený artikulárny kostol v Hronseku.

Pohľadnica z Hronseku.
Pohľadnica z Hronseku. Zdroj: OZ KAMENICA

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je evanjelický kostol.

Protestantské cirkevné obrady sa v Hronseku vykonávali do roku 1726 v miestnom renesančnom kaštieli. Keď už vyhradené priestory pre obyvateľov širokého okolia nepostačovali, bolo rozhodnuté o výstavbe nového artikulárneho kostola. Hronsek bol vybraný ako spádová obec severnej časti Zvolenskej stolice. Kostol bol postavený na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681, podľa ktorého sa dovoľovalo evanjelikom postaviť v každej stolici dva kostoly, avšak za veľmi prísnych podmienok. Kostol v Hronseku bol spádovým kostolom pre celú severnú časť Zvolenskej stolice. Bol postavený v zmysle podmienok stanovených 25. a 26. článkom šopronských artikúl. Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola dokončená. Meno autora projektu nie je známe. Kostol je postavený v tvare kríža. Dlhšie rameno kríža má dĺžku 23 m, kratšie má 18 m, výška kostola je 8 m. Stavba je hrázdenej drevenej konštrukcie z masívneho – dubového a ihličnatého – smrekovcového dreva.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku.
Drevený artikulárny kostol v Hronseku. Zdroj: OZ KAMENICA

Stavby protestantských kostolov sa riadila artikulami.

Náboženský útlak, hospodárska bieda a násilie vyvolali odpor. Na čelo nespokojencov sa postavil Imrich Tököli z Kežmarku, prezývaný tiež Kráľ Horného Uhorska, ktoré obsadil. Z dôvodu politickej a vojenskej situácie v Uhorsku bol nútený Leopold I. zvolať v apríli 1681 snem do Šopronu. Na tomto sneme bol prijatý okrem iného aj Zákonný článok (artikula) č. 25, ktorý stanovoval podmienky pre stavbu nového protestantského chrámu. Musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc a musel byť postavený v priebehu jedného roka. Kostol musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov. Kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme. Nesmel mať vežu. Vchod nesmel byť priamo z ulice. Zákonný článok (artikula) č. 26 vynesený šopronským snemom stanovoval, že sa protestantom mali vrátiť kostoly, ktoré si postavili pred obdobím perzekúcie, pravda, za predpokladu, že sa im medzitým nedostalo katolíckeho vysvätenia.

Kostol postavený celý z dreva.
Kostol postavený celý z dreva. Zdroj: OZ KAMENICA

Kapacita kostola v Hronseku je 1100 miest na sedenie.

Celková kapacita kostola je 1 100 miest na sedenie. Do kostola vedie 5 vchodov. Po obvode kostola je 30 okien. Strecha je šindľová s tromi krížmi a kohútom – symbolom kresťanskej bdelosti. Oltár kostola má šesť vymeniteľných obrazov. Obrazy sú z roku 1771 od majstra Samuela Kialoviča. Nad oltárom sú anjeli držiaci erby šľachtických rodín z okolia, ktorí podporovali evanjelickú cirkev. Organ je dielom majstra Martina Podkonického z Banskej Bystrice. Patrí medzi vzácne barokové organy. Pochádza z roku 1764. Luster, pôvodne pozlátený, je dar richtára Martina Hudeca z Veľkej Lúky. Celý objekt je postavený výlučne z dreva a pri ich stavbe nebol použitý ani jeden klinec. Drevený kostol sa vyznačuje  originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Unikátne je použitie klasickej spojovacej techniky hlavných nosných prvkov, ktoré sú spájané klasickými tesárskymi spojmi a drevenými kolíkmi. Vnútorná klenba kostola pripomína tvar prevrátenej lode.

Interiér kostola.
Interiér kostola. Zdroj: OZ KAMENICA

Zachovalo sa len päť evanjelických artikulárnych kostolov.

Podľa historických záznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevených kostolov. V súčasnosti sa zachovalo takmer 50 týchto sakrálnych stavieb pochádzajúcich zo 16. – 18. storočia. Evanjelických artikulárnych kostolov sa zachovalo už len päť. Jedným z nich je práve drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku. Kostol v Hronseku je jediný kostol na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi architektonickými prvkami. Škandinávsku architektúru charakterizujú stĺporadia na chóroch a pod chórmi, zdobené jónskym ornamentom a prístrešky pri vstupe. Je predpoklad že na stavbe pracovali remeselníci z Nórska alebo Švédska. Jedinečné je aj amfiteatrálne usporiadanie lavíc na chóroch. Z každého miesta je možné vidieť na oltár. Má výbornú akustiku a preto je priam predurčený na organizovanie koncertov vážnej hudby. Súčasne s kostolom bola v jeho areáli postavená aj jedinečná drevená zvonica. V areáli kostola sa nachádzajú aj vzácne niekoľko storočné lipy. Kostol je počas letnej sezóny prístupný verejnosti, mimo sezónu len na objednávku.

Zvonica v areáli kostola.
Zvonica v areáli kostola. Zdroj: OZ KAMENICA

Kostol v Hronseku bol zapísaný zo zoznamu UNESCO.

Na 32. zasadnutí Výboru UNESCO v kanadskom Quebecu, 7. júla 2008 bol kostol aj so zvonicou zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Artikulárny kostol dnes.
Artikulárny kostol dnes. Zdroj: OZ KAMENICA

Zaujímavosť: Drevený artikulárny kostol v Hronseku je od roku 2015 aj súčasťou pútnickej Barborskej cesty, ktorá tu má svoje 27 zastavenie.

Detail drevenej stavby.
Detail drevenej stavby. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *