Hradová
|

Na vrchole skalnej dominanty sú stopy osídlenia z doby kamennej aj ruiny stredovekého hradu.

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Stopy po osídlení tejto lokality siahajú do mladšej doby kamennej. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu a pevnosti.

Tisovská Hradová
Tisovská Hradová. Fotoarchív: František Kovár

Na Hradovú vás privedie náučný chodník.

Mohutný a rozložitý vrch Tisovská Hradová, tvoria vápencové bralá s početnými jaskyňami, ktoré poskytovali ľuďom bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení sa dodnes nachádzajú takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend a povestí. Prírodné krásy, zaujímavosti a históriu Hradovej Vám priblíži Náučný chodník Hradová. Trasa chodníka je dlhá približne 3,12 km, vedie z mesta Tisovec cez juhovýchodný svah Hradovej. Hrebeň Hradovej poskytuje impozantný výhľad na široké okolie. Trasa náučného chodníka je stredne náročná, s prevýšením 475 m.

Na vrcholovej lúke stála osada ľudí kyjatickej kultúry.

Na tejto vrcholovej lúke stála v mladšej a neskoršej dobe bronzovej osada ľudí kyjatickej kultúry. Ľud tejto kultúry osídlil v rokoch 1100 − 700 pred n. l. juh stredného Slovenska a sever stredného Maďarská. Zaoberal sa najmä poľnohospodárstvom, zvládol výrobu bronzu a železa, budoval hradiská, obýval jaskyne. O zložení potravy vypovedá množstvo zubov a kostí domácich zvierat a diviny, ktoré sa našli pri ohniskách. Textilnú produkciu potvrdzujú objavy praslenov a tkáčskych závaží. Z ostatných nálezov sú to predovšetkým fragmenty úžitkovej keramiky, kamenné nástroje, množstvo železnej rudy a trosky, ako aj drobné bronzové a železné predmety. Archeologický výskum, ktorý tu prebieha od roku 1997 doložil na celom temene Hradovej ľudské aktivity v mladšej dobe kamennej, staršej dobe železnej, dobe laténskej a v historickom období.

Chodník prechádza cez skalné bralá
Chodník prechádza cez skalné bralá. Fotoarchív: František Kovár

História Starého hradu je takmer neznáma.

Ruiny stredovekého Starého hradu pozostávajú z opevnenia, polygonálnej veže vstupnej brány a prístupovej cesty. Opevnenie smeruje zo severovýchodu na juhozápad v dĺžke 44 metrov. Na najvyššom bode opevnenia sa nachádzajú základy veže s päťuholníkovým interiérom, ktorá bola primurovaná k vnútornej strane opevnenia. Vstupná brána bola odkrytá počas výskumu v roku 1997. Zachovali sa v nej kamenné ložiská dvojkrídlovej brány otvárajúcej sa do vnútra, ako aj drážka pre padaciu mrežu. Prístupová cesta viedla hrebeňom a južným úbočím Hradovej. Pre absenciu nálezov a ďalších stavieb sa predpokladá, že hrad nebol dokončený. Jeho vznik sa predpokladá do obdobia po tatárskom vpáde (r.1241), keď sa po stiahnutí Tatárov očakával ich nový vpád na naše územie. Druhá domnienka predpokladá výstavbu hradu v 15. storočí, keď sa v okolí usadzovali bratríci a Muránsky hrad bol obsadený vojskom Jána Jiskru z Brandýsa.

Neďaleko Starého hradu sú ruiny nedostavaného stredovekého opevnenia.

Štyristo metrov západne od Starého hradu sa nachádza dominanta Hradovej Okrúhla skala. Na jej vrchole a pod jej západnou stranou sa zachovali ruiny nedokončeného stredovekého opevnenia so vstupnou bránou. Ako v prípade Starého hradu aj tu je absencia ďalších stavieb a nálezov. Predpokladá sa, že obidve pevnosti vznikali súčasne a neboli dokončené. Prístupová cesta k Starému hradu viedla západným hrebeňom a južným úbočím. K obidvom hradom sa viaže množstvo povestí a legiend. Najznámejšia povesť je o krásnej Vande dcére husitu Uderského, ktorá bývala na Tisovskom hrade a bránila hrad pred nepriateľmi.

Na hrebeni Hradovej
Na hrebeni Hradovej. Fotoarchív: František Kovár

Hradová je súčasťou Národného parku Muránska planina

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola zaradená medzi maloplošne chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Na jej území platí piaty, najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.

Turistická tabuľka s nápisom Nebezpečný úsek.

Pre zdatných turistov je možnosť pokračovať z vrchu Hradová ďalej po žltej značke smerom na Pod okrúhlu skalu a Kordové lúčky späť do Tisovca. Úsek medzi Hradovou a Pod okrúhlou skalou je značne náročný, čo oznamuje aj turistická tabuľka s nápisom Nebezpečný úsek. Trasa chodníka ide po skalnom úzkom hrebeni, ktorej charakter je určený skôr pre skalolezcov, ako bežných turistov. Preto treba dobre zvážiť svoje turistické schopnosti. Trasa nie je vhodná pre deti.

Zdroj: NCH Muránska planina a sprievodca Náučným chodníkom Hradová

Pozrite si video, kde krásy Hradovej viac vyniknú, aj s nebezpečným úsekom.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *