Na vrchole skalnej dominanty sú stopy osídlenia z doby kamennej aj ruiny stredovekého hradu.
|

Na vrchole skalnej dominanty sú stopy osídlenia z doby kamennej aj ruiny stredovekého hradu.

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Stopy po osídlení tejto lokality siahajú do mladšej doby kamennej. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu a pevnosti. Na Hradovú vás privedie náučný chodník. Mohutný a rozložitý vrch Tisovská Hradová, tvoria vápencové bralá s početnými jaskyňami, ktoré poskytovali ľuďom bývanie…