Klokočovské skalné gule
|

Krása ukrytá v lese na Kysuciach, pri obci Klokočov.

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie pri obci Klokočov je charakteristická skalnou pieskovcovou stenou, ktorá ukrýva geologickú raritu – kamenné gule.

Zachovalá skalná guľa
Zachovalá skalná guľa. Fotoarchív: František Kovár

V pieskovcovej stene vidno poslednú zachovanú kamennú guľu.

Klokočovské skálie pri obci Klokočov je lokalita, ktorá je zaujímavá obrovskou 300 m dlhou a 15 – 25 m vysokou pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou s výskytom unikátnych skalných gúľ. Gule sú výnimočné v tom, že sa tu vyskytujú priamo v prírodnom prostredí, iné známe výskyty skalných gúľ na Slovensku sa nachádzajú v bývalých kameňolomoch. V pieskovcovej stene vidno poslednú zachovanú kamennú guľu a misovité dutiny ako zvyšky po ďalších guliach, ktoré pripomínajú ich prítomnosť v minulosti. V rezervácii je možné obdivovať aj viaceré vzácne druhy rastlín a živočíchov. Vyskytuje sa tu aj chránená rebrovka rôznolistá, ktorá sa dostala do symbolu CHKO Kysuce. Lokalita Klokočovské skálie je prístupná po náučnom chodníku z obce Klokočov. Na trase sú štyri informačné tabule, ktoré vás oboznámia s prírodnými zaujímavosťami tejto výnimočnej lokality.

Klokočovské skálie
Klokočovské skálie. Fotoarchív: František Kovár

Klokočov je kopaničiarska obec.

Klokočov je na severovýchodnom okraji Slovenska pri slovensko-českej štátnej hranici západne od Čadce s početnými osadami rozptýlenými v Turzovskej vrchovine a slovenskej časti Moravsko-sliezskych Beskýd. Vznikla v roku 1954 ako jedna zo štyroch obcí pri rozčlenení Turzovky, najväčšej obce vtedajšieho Československa a jednej z najstarších obcí horných Kysúc (1598). Osady, tiahnuce sa až do výšok okolo 700 m n. m. pozdĺž vodných tokov a na plochejších častiach až hornatejšieho reliéfu, tvoria tieto časti: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klin, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk. Osada Do Kršle vo svahu po ľavej strane hlavnej cesty smerom do Česka s kultúrnymi pamiatkami ľudovej architektúry (obytné zrubové domy a hospodárske objekty) bola vyhlásená za vidiecku pamiatkovú zónu. Predmetom ochrany je jej urbanistická štruktúra z čias osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia počas valašskej kolonizácie.

Informačný panel
Informačný panel. Fotoarchív: František Kovár

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1973.

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie je chránené územie. Nachádza sa pri severnom okraji strednej časti Turzovskej vrchoviny medzi osadami Klokočova Hlavice a Hrubý Buk vyhlásené v roku 1973. Územie je vyhlásené na ochranu výraznej skalnej steny paleógénnych stredno- až hrubozrnných zlepencových pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu flyšového pásma s unikátnym výskytom guľovitej odlučnosti v lesnom prostredí s bohatým výskytom chránených druhov rastlín.

Zdroj: Náučný chodník Klokočovské skálie

Pieskovcové útvary
Pieskovcové útvary. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *