Z vodárenskej veže bola hvezdáreň.
| |

Z vodárenskej veže bola hvezdáreň.

Vodárenská veža bola postavená v roku 1924, v rámci vybudovania verejného vodovodu. Zásobovala vodou mesto až do roku 1962. Neskôr bola upravená jej horná časť na hvezdáreň. V roku 1924 sa vo Svätom Kríži vybudoval verejný vodovod. Vo Svätom Kríži (Žiari nad Hronom) ľudia používali pre svoju potrebu vodu zo svojich studní. V roku 1924 prišlo mesto…

Kostol v biskupskom majeri zanikol, zostal len oltárny obraz.
| |

Kostol v biskupskom majeri zanikol, zostal len oltárny obraz.

Na biskupský majer v Kupči, neďaleko Žiaru nad Hronom zostali už len v spomienky. Jeho prosperita začala upadať po socialistickom združstevňovaní. Postupne začal upadať až úplne zanikol. Kostol ako posledný objekt, už ako ruina, bol zbúraný v roku 2015. Zostal len oltárny obraz. V Kupči, neďaleko Svätého Kríža vznikol biskupský majer. Majer bol založený niekedy v prvej polovici…

Na prosperujúci majer zostali už len spomienky a fotografie.
| |

Na prosperujúci majer zostali už len spomienky a fotografie.

Zostal už len v spomienkach, jeho prosperita začala upadať po socialistickom združstevňovaní. Bol založený niekedy v prvej polovici 18. storočia ako poľnohospodársky statok. Choval sa tu dobytok a produkovali poľnohospodárske výrobky pre potreby banskobystrického biskupstva. Biskupský majer Kupča. Územie Kupče bol osídlené už v dávnej minulosti. Nálezy z tejto oblasti sa zaraďujú až do praveku. Podobne je to aj…

Slúžil stovky rokov, až v roku 1990 vyhorel.
| |

Slúžil stovky rokov, až v roku 1990 vyhorel.

Mlyny na vodný pohon sa v minulosti stavali hlavne pri riekach. Pohon v nich bol zabezpečovaný pomocou vodného kolesa, na ktoré prúdila voda zvrchu alebo zospodu. Prvé mlyny sa v Uhorsku začali stavať približne na prelome 11. a 12. storočia. Podľa niektorých historických zdrojov to mohlo byť aj skôr ale aj opačne, neskôr. K väčšiemu rozmachu vodných mlynov prichádza od…