Výzdoba jaskyne
|

Najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.

Na východnom okraji Slovenského krasu sa nachádza jaskyňa, ktorá vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vstupný areál do Jasovskej jaskyne
Vstupný areál do Jasovskej jaskyne. Fotoarchív: František Kovár

Jaskyňa bola sprístupnená zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov.

Jasovská jaskyňa bola podľa archeologických nálezov osídlená už v neolite. Vznikla činnosťou podzemnej časti rieky Bodva. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na tvarovo a farebne veľmi pestrú kvapľovú výzdobu. Jaskyňu v novodobej histórii objavili pravdepodobne mnísi rádu premonštrátov z miestneho kláštora. Prvé písomné zmienky o existencii kláštora pochádzajú z 12. storočia. Sprístupnená bola zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov v Jasove, Alojza Richtera v roku 1846, čím sa stala najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. V roku 1923 boli v jaskyni objavené viaceré nové priestory, ktoré boli následne v roku 1924 sprístupnené. Elektrické osvetlenie bolo v jaskyni inštalované v roku 1926. Ďalšie nové priestory boli sprístupnené v roku 1931, kedy bol vyrazený aj dolný vchod a v roku 1935, kedy sa sprístupnilo horné poschodie.

Jasovská jaskyňa v minulosti
Jasovská jaskyňa v minulosti. Zdroj: OZ KAMENICA

Letopočet 1452 je najstarším doloženým nápisom v slovenských jaskyniach.

Jasovská jaskyňa je známa aj množstvom archeologických nálezov, podľa ktorých bola osídlená už v neolite, bronzovej dobe, halštatskej dobe a rímskej dobe. Niektoré archeologické nálezy poukazujú aj na možné krátkodobé paleolitické osídlenie. Na stenách jaskyne je aj množstvo nápisov a kresieb. Mimoriadne hodnotný nápis je s letopočtom 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa v bitke pri Lučenci a je najstarším doloženým nápisom v slovenských jaskyniach. V Dóme netopierov sa nachádza nápis s letopočtom 1576.

Foto z minulosti
Foto z minulosti. Zdroj: OZ KAMENICA

Netopier podkovár veľký má v jaskyni najvýznamnejšie zimovisko na Slovensku.

Z pozostatkov niekdajších živočíchov sa v jaskyni našli kosti jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. Jasovská jaskyňa je významnou chiropterologickou lokalitou. Doteraz sa zistilo až 19 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zdržujú najmä v zimnom období. Najpočetnejší je podkovár veľký, ktorý tu má aj najvýznamnejšie zimovisko na Slovensku. Ďalším početným druhom zimujúcim v jaskyni je aj podkovár malý. Vo výzdobe jaskyne je významná hlavne bohatá sintrová výzdoba, zaujímavé sú tiež pagodovité stalagmity, stalagnáty a kamenné vodopády.

Sintrova výzdoba v jaskyni
Sintrova výzdoba v jaskyni. Fotoarchív: František Kovár

Prístup ku Jasovskej jaskyne je nenáročný, vchod od parkoviska je len 100 m.

Jaskyňa sa nachádza na západnom okraji obce Jasov. K jaskyni odbočíte zo štátnej cesty E571 v Moldave nad Bodvou. Vchod je od parkoviska vzdialený iba 100 metrov, takmer na úrovni parkoviska. Vchod do jaskyne sa nachádza na úpätí Jasovskej skaly v nadmorskej výške 257 m. Jej chodby sú usporiadané do piatich úrovní a dosahujú celkovú dĺžku 2 811 m. Súčasná prehliadková trasa meria 720 m, na trase je potrebné prekonať aj 314 schodov. Absolvovanie prehliadky podzemia trvá približne 45 minút. Teplota jaskyne sa pohybuje medzi 8,8 a 9,4°C a relatívna vlhkosť medzi 90 až 98%. Vďaka klíme v jaskyni sa priestor nazývaný ako Dóm netopierov využíva na speleoklimatickú liečbu alergických a astmatických ochorení. Jaskyňa je počas zimnej sezóny od novembra do apríla zatvorená.

Kamenné vodopády
Kamenné vodopády. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *