Najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.
|

Najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.

Na východnom okraji Slovenského krasu sa nachádza jaskyňa, ktorá vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa bola sprístupnená zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov. Jasovská jaskyňa bola podľa archeologických nálezov osídlená už v neolite. Vznikla činnosťou podzemnej časti rieky Bodva. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na tvarovo a farebne veľmi pestrú kvapľovú výzdobu….