Najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.
|

Najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.

Na východnom okraji Slovenského krasu sa nachádza jaskyňa, ktorá vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa bola sprístupnená zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov. Jasovská jaskyňa bola podľa archeologických nálezov osídlená už v neolite. Vznikla činnosťou podzemnej časti rieky Bodva. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na tvarovo a farebne veľmi pestrú kvapľovú výzdobu….

Jaskyňa je perlou Malých Karpát.
| |

Jaskyňa je perlou Malých Karpát.

Jaskyňa Driny je kvapľová jaskyňa v Malých Karpatoch. Je to jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa asi 2 km na juhozápad od Smoleníc, v Smolenickom krase, ktorý je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najbližšia jaskyňa je na strednom Slovensku a to Harmanecká jaskyňa, vzdialená približne 200 km. Jaskyňa bola objavená v roku 1929, sprístupnená je…