Niektoré domácnosti môžu prísť o pitnú vodu

Koniec vody pre niektoré domácnosti? Problémom je nedostatok financií

Mestá a obce upozornili na možnosť výpadku dodávky pitnej vody v niektorých domácnostiach. Situácia vo vodárenstve je alarmujúca a vodárenské spoločnosti majú nedostatok finančných prostriedkov na investície. Na tému poukázal portál Správy RTVS.

Dlhodobé nedostatočné financovanie sektora je základnou príčinou problému. Združenie miest a obcí Slovenska identifikuje túto situáciu ako dôsledok nízkych cien za vodné a stočné.

„Tento problém je kľúčový a bol zanedbávaný počas dvoch desaťročí. Ak nedôjde k úpravám v kalkulačných vzorcoch a ak nebudú rešpektované skutočné náklady, ktoré ovplyvňujú ceny vodného a stočného, nedokážeme v nasledujúcich rokoch zabezpečiť spoľahlivé dodávky pitnej vody, zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik.

Prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha zas uviedol, že v tejto chvíli potrebujú na obnovu okolo 40-percentné navýšenie ceny vodného a stočného. Poukázal na to, že pri zvýšení o 10 percent ide konkrétne o 19 centov. V prípade štvorčlennej rodiny tak ide ročne o 20 eur.

„Nie je to nič také, čo by malo ohroziť rozpočty našich domácností,“ dodáva Hreha.

Čo sa zmenilo?

Samotné vodárenské spoločnosti i Najvyšší kontrolný úrad upozornili na existenciu investičného dlhu. „Bol deklarovaný investičný dlh vo výške miliárd, takže odhadovaná suma sa pohybuje v rozmedzí 3 až 4 miliárd. Ak si uvedomíme počet obyvateľov Slovenska a budeme chcieť túto sumu vyrovnať počas 30 rokov, vyplývajú z toho konkrétne čísla,“ uviedol generálny riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Peter Ďuroška.

Výkonný riaditeľ Združenia slovenských spotrebiteľov Miroslav Tulák zas tvrdí, že je chyba, že sa nesnažia nájsť rezervy vo svojej činnosti. Problémom je však podľa jeho slov aj to, že nevedia hospodáriť lepšie a efektívnejšie.

„Lebo si pamätáme, že v roku 89 bola bežná cena vody jedného kubíka, vodné aj stočné 90 halierov. Momentálne sa to blíži k trom eurám, 90 korún, teda stonásobne vyššie, pritom ceny stúpli 12 – 12,5 krát,“ spomína.

ZMOS a zástupcovia vodárenských spoločností plánujú spoločne koordinovať postup a navrhnúť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby mal zástupcu vodárenského sektora, ktorý by im pomáhal komunikovať ich požiadavky.

Do platnosti vstúpi nová daň

Poplatky za užívanie vody sa zvýšia predovšetkým pre právnické subjekty, ako sú vodárenské spoločnosti, poľnohospodári, výrobcovia tepla, prevádzkovatelia kúpalísk, liečebných zariadení a podnikatelia v priemysle a službách. Tento nárast zahŕňa aj zvýšenie sadzieb o sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH).

Cieľom zmien navrhovaných ministerstvom životného prostredia bolo dosiahnutie stability v príjmoch pre správcov vodohospodársky významných vodných tokov, ktoré by pokryli ich ekonomicky oprávnené náklady.

Tieto zmeny zabezpečujú, že podľa nových ustanovení zákona o vodách bude Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., príjemcom poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *