|

Prales na strednom Slovensku patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku.

Prales na strednom Slovensku, v Kremnických vrchoch, patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Územie je chránené od roku 1913, čím sa radí k najdlhšie zákonom chráneným rezerváciám na Slovensku. Najvýznamnejším návštevníkom Badínskeho pralesa bol anglický princ Charles (Karol III.) v roku 2000.

V pralese.
V pralese. Zdroj: OZ KAMENICA

Ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Kulisovo v roku 1913 za prísnu rezerváciu.

V roku 1908 prikázal uhorský minister poľnohospodárstva spracovať zoznam prírodných pamiatok Uhorska. V roku 1913 ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Badínsky prales (pôvodne Kulisovo) za prísnu rezerváciu. Badínsky prales je dnes národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji, na strednom Slovensku. Pôvodná rozloha bola 20,51 ha, neskôr bolo územie rozšírené na dnešných 30,26 ha. V roku 1994 získal prales štatút národnej prírodnej rezervácie, pretože je pozostatkom pôvodných prirodzených karpatských lesov. Národná prírodná rezervácia Badínsky prales je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Vstup do pralesa je možný len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Lesov SR.

Nedotknutá príroda.
Nedotknutá príroda. Zdroj: OZ KAMENICA

Priemerná ročná teplota v pralese je okolo  6,0 °C.

Badínsky prales sa nachádza v chladnej klimatickej oblasti. Na základe klimaticko-geografického členenia je táto oblasť zaraďovaná do klimaticko-geografického typu s horskou klímou, typická je malá teplotná inverzia a vlhké až veľmi vlhké podnebie. Priemerná ročná teplota je približne 5,5 až 6,0 °C, priemerný úhrn ročných zrážok 850 až 900 mm. Dĺžka vegetačného obdobia je 120 – 140 dní a doba trvania snehovej pokrývky 140 – 150 dní v roku.

Badínsky prales.
Badínsky prales. Zdroj: OZ KAMENICA

V pralese dominuje buk lesný, v menšej miere jedľa biela.

Dominujúcou drevinou je buk lesný (58%), jedľa biela (21 %), smrek obyčajný (10%). Vysoké zastúpenie majú aj javor horský, jaseň štíhly, lipa malolistá, lipa veľkolistá a brest horský. Mohutné jedle biele, ktoré tu rastú sú staré 200 až 400 rokov. Najvyššie dosahujú výšku vyše 45 metrov a obvod kmeňa takmer 550 cm. V ochrannom pásme na lesných biotopoch bolo zistených 140 druhov cievnatých rastlín, z toho 34 drevín a 106 bylín. Z bylín dominujú mesačnica trváca, bažanka trváca, pakost smradľavý, lipkavec marinkový, hluchavník žltý, ostružina srstnatá, ostružina malinová, zubačka cibuľkonosná, papraď samčia, papradka samičia a mnoho ďalších druhov. Z bylín sú zastupené hviezdica hájna, deväťsil biely, kopytník európsky, iskerník chlpatý, iskerník plazivý, veronika horská, papraď ostnatá, kokorík praslenatý, čarovník obyčajný, pľúcnik tmavý, slezinovka striedavolistá, krkoška chlpatá a mnohé iné.

Les bez ľudského zásahu.
Les bez ľudského zásahu. Zdroj: OZ KAMENICA

Živočíchy tvoria rôznorodú pestrú spoločnosť.

Bohaté zastúpenie má hmyz, chrobáky ako bystruška zlatá, bystruška potočná, krasoň jedľový, fúzač alpský. V pralese sa nachádza veľké množstvo mŕtveho dreva, na ktoré sú viazané saproxylické chrobáky, najčastejšie sú to červotoč, ďalej Xyleborus dispar, Hylecoetus dermestoides a drevokaz. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa obojživelníky patria mlok karpatský, mlok horský, salamandra škvrnitá. Tiež sa vyskytuje aj rosnička zelená, ropucha bradavičnatá, ropucha zelená a kunka žltobruchá. Z plazov sú rozšírené najmä jašterica živorodá, jašterica múrová, jašterica zelená, užovka hladká a vretenica severná. Prales poskytuje veľmi dobré príležitosti pre hniezdenie vtákov ako ďateľ bielochrbtý a muchárik červenohrdlý. Pomerne hojne zastúpené sú napr. tetrov hlucháň, výr skalný, kuvik vrabčí, dudok chochlatý, jariabok hôrny… Cicavce majú tiež pomerne bohaté zastúpenie, napríklad piskor vrchovský, myšovka horská, rys ostrovid, netopier Bechsteinov, netopier obyčajný, medveď hnedý, vlk dravý.

V Badínskom pralese.
V Badínskom pralese. Zdroj: OZ KAMENICA

Náučný chodník Badínsky prales.

Okrajom pralesa, mimo najprísnejšieho ochranného pásma, vedie náučný chodník. Náučný chodník Badínsky prales má dĺžku 1 km, nachádzajú sa na ňom dve informačné tabule. Prechádzka po náučnom chodníku vás zavedie napríklad aj k Badínskemu vodopádu, ktorý sa nachádza priamo nad Badínskym pralesom. K náučnému chodníku sa možno dostať lesnou cestou z obce Badín vzdialenej asi 6 km. Prejdenie náučného chodníka vám zaberie približne hodinu.

Badínsky vodopád.
Badínsky vodopád. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

2 Comments

  1. Je to uzasne,dakujem za info ohladom Bad. Pralesa,ktory by som velmi rada navstivila.Poradte prosim ako si to vybavit so sprievodcom na koho sa obratit? Sme taka turisticka rodina .Velmi ma hneva,ze nasi poniektorí Sl.chodia do zahr. A Sl. Nepoznaju! Vychovavala som svoje deti k laske k horam a tesim sa,ze i oni teraz moje vnucata tak vedu. Bola by som Vam vdacna za odpoved. dakujem! A.S.

    1. Dobrý deň. Skúste kontaktovať tieto inštitúcie: Lesy SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča, Štátnu ochranu prírody SR, Lesnícku fakultu TU vo Zvolene a možno aj obecný Úrad Badín alebo CHKO Poľana pod ktorú prales patrí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *