Gombasecká jaskyňa
|

Jaskyňa v Slovenskom krase býva označovaná za rozprávkovú.

Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase, nachádza sa v katastri obce Slavec v okrese Rožňava. Jaskyňu objavili dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy 21. novembra 1951. Európskou raritou jaskyne sú biele brčká hrubé 2 – 3 mm, dlhé až do 3 metrov.

Unikátna výzdoba jaskyne
Unikátna výzdoba jaskyne. Fotoarchív: František Kovár

Gombasecká jaskyňa bola sprístupnená v roku 1955.

Nachádza sa uprostred Národného parku Slovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná, asi 15 km južne od Rožňavy. Jej vchod leží vo výške 250 m n. m.. Jaskyňu objavili dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy 21. novembra 1951 prekopaním Čiernej vyvieračky. Z celkovej dĺžky objavených priestorov jaskyne (1 525 m), bolo od roku 1955 pre verejnosť sprístupnených 300 m. Jaskynné chodby prebiehajú v dvoch horizontálnych úrovniach s relatívnym prevýšením 10 m. Majú približne horizontálny priebeh a vytvorili sa erozívnou a korozívnou činnosťou podzemnej riečky Čierny potok v tektonických puklinách čistých svetlosivých vápencov stredného triasu. Návšteva jaskyne vzhľadom na minimálne prevýšenie je nenáročná turistická vychádzka pre všetky vekové kategórie.

Rozprávková nádhera
Rozprávková nádhera. Fotoarchív: František Kovár

Gombasecká jaskyňa je jednou z najmladších slovenských jaskýň.

Vývojovo patrí Gombasecká jaskyňa medzi najmladšie slovenské jaskyne. Má veľmi impozantnú výzdobu, ktorá pozostáva z rôzne sformovaného sintru, sfarbeného bohatou škálou farieb od bielej cez žltú až po okrovú. Európskou raritou jaskyne sú biele brčká, 2 – 3 mm hrubé a až 3 m dlhé, ktoré ostro kontrastujú s červenohnedými povlakmi na stenách. Príroda dala kvapľom rôzne bizarné tvary a podoby, ktoré sú ešte zvýraznené pestrou farebnosťou a sviežosťou, pretože ich tvorba neustále pokračuje. Medzi najkrajšie priestory patria Mramorová sieň s 8 m hlbokou studňou, Sieň mieru (sieň L. Herényiho), Sieň múdrosti (sieň Viliama Rozložníka), Brková sieň a ďalšie.

Tenké brčká
Tenké brčká. Fotoarchív: František Kovár

V minulosti sa v jaskyni liečili choroby dýchacích ciest.

Jaskyňa má mimoriadne priaznivé mikroklimatické pomery: stálu teplotu má okolo 9°C, relatívnu vlhkosť 98%, čistý vzduch a pre človeka priaznivé zloženie aerosolu. Tieto faktory sú dôležité pri liečení niektorých chorôb horných dýchacích ciest. Od roku 1968 slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Bola to prvá jaskyňa na Slovensku, ktorá bola využívaná na speleoterapiu. V súčasnosti sa v jaskyni choroby dýchacích ciest už neliečia. V lete 2016 bola jaskyňa rozšírená o novo objavené priestory, kde sa nachádza aj veľké jazero. Týmto novým objavom sa známa dĺžka jaskyne predlžila až na takmer 2 km. Nové priestory sú ťažko priechodné a tak zostávajú pre verejnosť neprístupné. Doposiaľ neznáme podzemné priestory zostávajú v priestore medzi Silickou ľadnicou a Gombaseckou jaskyňou, cez ktoré preteká Čierny potok. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je Gombasecká jaskyňa zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Farebné detaily
Farebné detaily. Fotoarchív: František Kovár

TIP: Navštívte aj blízku Silickú ľadnicu.

Jaskynná priepasť Silická ľadnica sa nachádza pri obci Silica na Silickej planine, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras. Ako súčasť podzemného bohatstva Slovenského krasu bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Silická ľadnica je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a aj v Európe. Nachádza sa v nadmorskej výške 503 metrov. Je to zaľadnená priepasť, ktorá vznikla prepadnutím stropu podzemného dómu pred asi 2000 rokmi.

Jaskyne v okolí:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *