Top 5 jaskýň
|

Spoznajte krásy slovenských jaskýň. Top 5 jaskýň, ktoré patria medzi svetové unikáty.

Slovensko je krajina bohatá na jaskyne. Celkovo máme zaznamenaných vyše 7 100 jaskýň. Mnohé jaskyne na našom území sú v niečom unikátne. Viaceré slovenské jaskyne majú celosvetový význam a kvôli svojej jedinečnosti boli zapísané aj do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. V dnešnom výbere sa pozrieme top 5 jaskýň na Slovensku.

Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská jaskyňa slobody. Fotoarchív: František Kovár

Najznámejšou a najnavštevovanejšou slovenskou jaskyňou je Demänovská jaskyňa slobody.

Na prvé miesto v rebríčku top 5 jaskýň možno zaradiť Demänovskú jaskyňu slobody. Bola objavená v roku 1921. Objavil ju Alois Král za pomoci Adama Mišuru a ďalších prieskumníkov suchým najspodnejším ponorom Demänovky v roku 1921 a pomenoval ju Chrám slobody. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala práce na sprístupnení. V roku 1923 inštalovali dočasné elektrické osvetlenie. Od októbra 2023 je v jaskyni nainštalovaný nový systém nasvietenia podzemných priestorov modernými LED svietidlami.

Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa. Fotoarchív: František Kovár

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí k najvýznamnejším ľadovým jaskyniam na svete.

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji, v Spišsko-gemerskom krase. Vchod do jaskyne sa nachádza na severnom svahu Duče. Charakterom zaľadnenia patrí k najvýznamnejším ľadovým jaskyniam na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti. Podmienky pre tvorbu ľadovej výplne vznikli po zrútení priestorov medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou, čím jaskyňa nadobudla vrecový charakter s kumuláciou studeného vzduchu. Jaskyňa je od roku 2000 zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Jaskyňa Domica
Jaskyňa Domica. Fotoarchív: František Kovár

Jaskyňa Domica je najznámejšia a najdlhšia jaskyňa v Slovenskom krase, jedna z najkrajších v Európe.

Jaskyňa Domica sa nachádza južne od Rožňavy, pri slovensko-maďarskej štátnej hranici. Je to jedna z najkrajších jaskýň v Európe. Tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v maďarskom Národnom parku Aggtelek. Jaskynný systém Domica – Baradla, má celkovú dĺžku 30,5 km, z ktorých jaskyňa Domica má asi 8,5 km. Jaskyňu formovala podzemná riečka Styx, objavená bola Jánom Majkom 3. októbra 1926. Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa. Fotoarchív: František Kovár

Ochtinská aragonitová jaskyňa je unikátnou na Slovensku, ale aj vo svete.

Na Gemeri sa nachádza jaskyňa s jedinečnou aragonitovou výzdobou, ktorú je možné vidieť ešte v štyroch sprístupnených jaskyniach na svete. Ochtinská aragonitová jaskyňa je unikátnou jaskyňou na Slovensku, ale aj vo svete. Kvôli svojej jedinečnej výzdobe bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku a v roku 1995 zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Vo svete sú podľa dostupných zdrojov sprístupnené ešte 4 podobné aragonitové jaskyne, v Čechách, Taliansku, Mexiku a Argentíne.

Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa. Fotoarchív: František Kovár

Jasovská jaskyňa je najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku.

Na východnom okraji Slovenského krasu sa nachádza jaskyňa, ktorá vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jasovská jaskyňa vznikla činnosťou podzemnej časti rieky Bodva, je mimoriadne bohatá na tvarovo a farebne veľmi pestrú kvapľovú výzdobu. Jaskyňu objavili pravdepodobne mnísi rádu premonštrátov z miestneho kláštora. Prvé písomné zmienky o existencii kláštora pochádzajú z 12. storočia. Sprístupnená bola zásluhou predstaveného rádu premonštrátnych kanonikov v Jasove, Alojza Richtera v roku 1846, čím sa stala najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *