Benefity, o ktorých Slováci netušia

Benefity, o ktorých Slováci netušia: Pozrite sa, na čo všetko máte nárok

Aj po valorizácii sa dôchodky na Slovensku väčšinou považujú za pomerne nízke, preto je dôležité poskytnúť seniorom akékoľvek možné zvýhodnenia alebo zľavy. Štát ponúka seniorom širokú škálu výhod a benefitov zahŕňajúcich nielen základné potreby, ale aj podporu kultúrneho a spoločenského života.

Choroby postihujú mnohých starších ľudí, ktorí často musia užívať viacero liekov. Doplatky za lieky bývajú vysoké, no pozitívnou správou je, že niektorí dôchodcovia môžu tieto náklady obísť. Zmeny v zákone o úhrade liekov priniesli možnosť nulových doplatkov pre dôchodcov. Uvádza to portál Pravda.sk.

Dôležité je však zdôrazniť, že táto výhoda platí iba pre skupinu dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eur za štvrťrok. Pre týchto jednotlivcov predstavuje novinka významnú úľavu.

Seniori, ktorých sa táto úľava netýka, musia doplatky riešiť v rámci limitu spoluúčasti. Tento limit predstavuje maximálnu sumu doplatkov, ktorú môžu konkrétne skupiny poistencov zaplatiť za každý kalendárny štvrťrok. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im následne vráti preplatky na ich bankový účet.

Odpustenie poplatkov, no aj špeciálne vyšetrenia

Existuje viacero ďalších možností z hľadiska zdravotných výhod. Okrem nulových doplatkov na lieky majú dôchodcovia prístup k pravidelným lekárskym prehliadkam, špeciálnym vyšetreniam a zľavám do kúpeľov. Tieto výhody len čiastočne zastupujú bohatú škálu benefitov, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú seniorom.

Pri obyvateľoch nad 62 rokov majú mestá a obce možnosť pristúpiť k zníženiu alebo odpusteniu dane zo stavieb alebo bytov. Aby však bolo možné túto výhodu uplatniť, daňovník musí splniť všetky podmieny.

Viac informácií týkajúcich sa týchto zliav seniori nájdu vo všeobecne záväzných nariadeniach jednotlivých obcí a miest. Okrem zľavy pri dani z nehnuteľnosti niektoré obce a mestá ponúkajú aj znížené poplatky za komunálny odpad alebo daň za psa.

Ďalšími výhodami, ktoré môžu dôchodcovia využiť, sú príspevky na rekreáciu a stravu. Starší ľudia majú nárok na zľavy pri rekondičných pobytoch. Navyše môžu získať príspevky na stravu, ktoré niektoré mestá a obce poskytujú.

Podmienky na získanie týchto príspevkov sa líšia v závislosti od konkrétneho mesta. Môžu mať formu stravných lístkov alebo zľavy v určených stravovacích zariadeniach.

Banky poskytujú výhody aj seniorom s nízkymi mesačnými príjmami. Podľa zákona majú povinnosť ponúkať bezplatný účet ľuďom, ktorí zarábajú menej ako 400 eur mesačne. Táto výhoda platí za predpokladu, že žiadateľ nemá v žiadnej banke na Slovensku iný bežný účet, ale môže vlastniť iné depozitné produkty.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *