Banský prekop v Španej Doline
|

Banský prekop spája jednu z najkrajších baníckych obcí so zaniknutou osadou.

Banský prekop je ojedinelá technická pamiatka na Slovensku. Spája Španiu Dolinu s bývalou baníckou osadou Piesky. Prekop je verejnosti prístupný od roku 2022.

Vstup do banského prekopu
Vstup do banského prekopu. Fotoarchív: František Kovár

Banský prekop bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1961.

Banský prekop medzi Španiou Dolinou a osadou Piesky bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1961 podnikom Rudné Bane Banská Bystrica. Slúžil k doprave haldového materiálu z lokality Piesky na spracovanie do úpravne Rudných baní v Španej Doline. Bol vyrazený preto, že v lokalite Piesky sa nachádzali 2 až 3 milióny ton odvalov. Pri ich geologickom prieskume sa zistilo, že je tam ešte využiteľný obsah medi. Dĺžka banského prekopu je 1,6 kilometra. Na spevnenie prekopu je použitých 1 500 oceľových oblúkov. Po ukončení banskej činnosti v 90. rokoch 20. storočia tunel zostal opustený, využívali ho zväčša len miestni obyvatelia, ktorí si tadiaľto skracovali cestu. Postupne banské dielo začalo chátrať, až prišlo k jeho úplnému uzavretiu.

Informačný panel pred vstupom
Informačný panel pred vstupom. Fotoarchív: František Kovár

Po rokoch chátrania sa začalo v roku 2019 s obnovou banského prekopu.

Myšlienka znova sprístupniť prekop vznikla v čase, keď ho obec získala do svojho vlastníctva. Práce na sprístupňovaní prekopu začali v roku 2019. Bolo potrebné opraviť celý prekop, čo zahŕňalo opravy poškodených miest, vyvezenie materiálu závaloch, výmenu stropných pažníc a oceľových oblúkov. Bolo doplnených takmer 200 metrov chýbajúcich koľají. Úpravou prešli aj vonkajšie priestory na prístupe do prekopu zo Španej Doliny a z bývalej osady Piesky. Do obnovy bolo investovaných 35 000 eur. Banský prekop bol sprístupnený v roku 2022.

Zastavenie v prekope
Zastavenie v prekope. Fotoarchív: František Kovár

Banský prekop od roku 2022 tvorí jednu z atrakcií Španej Doliny.

Vstup do prekopu je možný iba so sprievodcom, ktorý vám porozpráva veľa zaujímavého o prekope a o celej baníckej histórii Španej Doliny. Pri vstupe dostanete prilby s čelovkami. Cesta tam a späť trvá približne 2 hodiny. Prekop môžete využiť aj jednosmerne a z osady Piesky pokračovať po turistických chodníkoch buď späť do Španej Doliny alebo smerom na Staré Hory. Lokalitou Piesky prechádza aj známa Barborská cesta. Zaujímavosťou prekopu je jeho priame smerovanie, a tak môžete po vstúpení do prekopu vidieť svetlo na konci tunela. V prekope je aj jedno zastavenie, kde je dlhý drevený stôl. V tomto mieste je jediný krátky úsek, ktorý nie je spevnený, nakoľko je tu najtvrdšia skala. K tomuto zastaveniu sa viaže aj jedna tradícia, návštevníci si tu zaspievajú banícku pesničku.

Informačný panel osada Piesky
Informačný panel osada Piesky. Fotoarchív: František Kovár

Neveľká banícka osada Piesky zanikla v roku 1953.

Na druhej strane prekopu, v bývalej osade Piesky, sa nachádza voľne prístupná kaplnka Panny Márie. Neďaleko od kaplnky, uprostred strmého lesného svahu je cintorín s niekoľkými starými liatinovými krížmi. Krížov bolo v minulosti viac, pod ich úbytok sa podpísali zlodeji. V bývalej osade sa zachoval len jeden súkromný banícky dom. Prvá písomná zmienka o osade Piesky pochádza z 13. storočia, kedy sa spomína ako Mons Pyrosus. Najväčší rozmach zažila osada v časoch slávneho obdobia Thurzovsko – Fuggerovskej spoločnosti. V 19. storočí prišiel výrazný útlm ťažby a osada postupne začínala upadať. V roku 1953 Piesky zanikli a zvyšky domov a starých banských zariadení asanovali. Osada bola vybudovaná na banských haldách a hlušine, kde sa nikdy nič neurodilo. Všetky potreby pre živobytie si ľudia museli zadovážiť prechodom cez hory, zo Španej Doliny, alebo Starých Hôr.

Kaplnka Panny Márie v Pieskoch
Kaplnka Panny Márie v Pieskoch. Fotoarchív: František Kovár
Prechod banským prekopom počas otvorenia turistickej sezóny 2023 na Barborskej ceste.
Starý cintorín v osade Piesky
Starý cintorín v osade Piesky. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *