|

Vyhlásenie primátorov miest Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica, Banská Štiavnica a Žarnovica. VIDEO

Vyhlásenie primátorov miest Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica, Banská Štiavnica a Žarnovica k plánovanému uzatvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v žiarskej nemocnici.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v žiarskej nemocnici. Zdroj: Mesto Žiar nad Hronom

Primátori protestujú proti rozhodnutiu pozastaviť činnosť pôrodnice v žiarskej nemocnici.

My dolu podpísaní primátori miest Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica, Banská Štiavnica a Nová Baňa protestujeme proti rozhodnutiu spoločnosti Agel, prevádzkovateľa Nemocnice Agel Žiar nad Hronom, pozastaviť činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia tejto nemocnice od 16.12. na tri mesiace. Tento krok vnímame ako veľké riziko pre celú spádovú oblasť okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, ktoré patria pod pôsobnosť nemocnice v Žiari nad Hronom. Myslíme si, že kritická situácia so zabezpečením kvalifikovaného lekárskeho či zdravotníckeho personálu, nemá byť riešená uzatvorením oddelenia, ale aktívnym vyhľadávaním a motivovaním lekárov a zdravotníkov pôsobiť v nemocnici v Žiari nad Hronom.

Problém s personálom riešia takmer všetky nemocnice na Slovensku.

Ako primátori piatich miest spomínaných troch okresov sme presvedčení, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe zmluvného vzťahu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorým je aktuálne spoločnosť Agel, sa má snažiť zdravotnú starostlivosť poskytovať, nie obmedzovať. Argumenty, že pacientky a rodičky môžu využiť služby nemocníc vo Zvolene a v Leviciach pokladáme za nedostatočné. Vážne sa obávame, že obyvateľom regiónu sa zníži dostupnosť garantovanej zdravotnej starostlivosti. Väčšia vzdialenosť do uvedených nemocníc zvyšuje riziko poskytnutia zdravotnej starostlivosti najmä pre pacientky so spontánnymi pôrodmi. Pripomíname, že keď bývalý prevádzkovateľ nemocnice, spoločnosť Svet zdravia, rušil v roku 2016 činnosť pôrodnice v nemocnici v Banskej Štiavnici, argumentoval, že rodičky z jej spádovej oblasti dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť práve v nemocnici v Žiari nad Hronom.

Pozastavenie služieb môže viesť k definitívnemu zániku pôrodnice v Žiari nad Hronom.

Obávame sa, že dočasné uzatvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v žiarskej nemocnici bude mať za následok prerušenie kontinuity poskytovania služieb na tomto oddelení a bude viesť k jeho definitívnemu zániku. V tomto roku ubehlo presne 60 rokov od založenia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v žiarskej nemocnici. Pod vedením prvého primára MUDr. Jána Straku, ako aj jeho nasledovníkov sa žiarska nemocnica v oblasti starostlivosti o ženu a novorodencov dostala na špičku v rámci vtedajšej ČSSR a viedla štatistiku s najnižším počtom úmrtí novorodencov. O to smutnejšie vnímame, že prevádzkovateľ, ktorý len nedávno prevzal správu nemocnice sa rozhodol k takémuto závažnému a riskantnému kroku, ako je uzatvorenie spomínaného oddelenia.

Vyzýva pre spoločnosť Agel, aby prehodnotila rozhodnutie obmedziť prevádzku pôrodnice.

Vyzývame preto spoločnosť Agel, aby prehodnotila rozhodnutie obmedziť prevádzku gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Taktiež ju vyzývame, aby sa začala vážne a intenzívne zameriavať na požadované personálne zabezpečenie oddelenia a tým pádom stabilizovala jeho riadnu činnosť. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice v Žiari nad Hronom malo dlhoročne veľmi dobré renomé, z ktorého ťažili aj iné oddelenia nemocnice. Sme presvedčení, že pri adekvátnej snahe sa aj novému prevádzkovateľovi podarí stabilizovať personálne kapacity oddelenia tak, aby mohlo riadne fungovať a poskytovať zdravotnícku starostlivosť pre takmer 100 tisíc ľudí troch okresov.  

Výzva pre Ministerstvo zdravotníctva SR, k úprave optimalizácie siete nemocníc.

Žiadame súčasné vedenie Ministerstva zdravotníctva SR, aby bezodkladne pristúpilo k prehodnoteniu a úprave vyhlášky optimalizácie siete nemocníc a stanovilo taký počet pôrodov aby bola zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov jednotlivých regiónov.

V Žiari nad Hronom 3.11. 2023

Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom

Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice

Alena Kazimírová, primátorka Žarnovice

Branislav Jaďuď, primátor Novej Bane

Martin Novodomec, primátor Kremnice

Zdroj: Mesto Žiar nad Hronom.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *