Niektoré produkty z Ruska a Bieloruska budú podliehať novému clu

Niektoré produkty z Ruska a Bieloruska budú podliehať novému clu

Členské štáty v Rade EÚ schválili nariadenie s cieľom zaviesť prohibičné clá na obilné výrobky z Ruska a Bieloruska. Toto rozhodnutie znamená úplné zastavenie dovozu vybraných výrobkov z týchto krajín.

Clá budú aplikované na obilné produkty, olejniny, ich deriváty a repné drevopelety. Súčasné clá alebo ich absencia pre dovozcov budú nahradené vyššími poplatkami. Informuje o tom portál Správy RTVS.

Opatrenia sa vzťahujú na výrobky pochádzajúce z Ruska a Bieloruska, ktoré sú priamo alebo nepriamo vyvážané do EÚ. Tranzit týchto výrobkov cez EÚ do tretích krajín však nebude ovplyvnený. Nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne 1. júla 2024.

Dovoz obilných výrobkov z Ruska do EÚ sa po ruskom útoku na Ukrajinu 24. februára 2022 výrazne zvýšil. Hoci Rusko zostáva relatívne malým dodávateľom obilných výrobkov na trhu EÚ, patrí medzi popredných svetových výrobcov a exportérov tohto tovaru.

Podľa Rady EÚ existujú dôkazy, že Moskva nezákonne privlastňuje veľké množstvá výrobkov z ukrajinských území a exportuje ich ako ruské výrobky.

Rusko zrušilo zákaz exportu benzínu

Ruská vláda prijala v máji konečné rozhodnutie o zrušení dočasného zákazu vývozu benzínu, keďže trh je dostatočne zásobený. Ministerstvo energetiky potvrdilo túto informáciu denníku RBC na základe jeho zdrojov. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Rusko zakázalo vývoz benzínu na šesť mesiacov začiatkom marca. Výnimku mala hospodárska únia vedená Moskvou a krajiny, s ktorými má Rusko priame medzivládne dohody o dodávkach pohonných látok. Podľa agentúry Reuters je to napríklad Mongolsko.

Ruské ministerstvo energetiky potvrdilo, že dočasný zákaz vývozu benzínu, ktorý nadobudol platnosť 1. marca, bude pozastavený kvôli nasýteniu domáceho trhu a dokončeniu neplánovanej údržby v rafinériách.

Ministerstvo energetiky uviedlo, že rafinérie a ropné sklady vytvorili zásoby motorového benzínu dostatočné na pokrytie potrieb domáceho trhu. K 15. máju tieto zásoby dosahovali 2,1 milióna ton motorového benzínu a 3,4 milióna ton nafty.

Rusko, jeden z najväčších producentov ropy na svete, ktoré už viac ako dva roky vedie vojnu proti Ukrajine, zaviedlo podobný zákaz vývozu benzínu už od septembra do novembra minulého roka. Tento krok mal za cieľ riešiť vysoké domáce ceny a nedostatok pohonných hmôt.

Výnimku mali len štyri bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu, ktoré sú členmi Euroázijskej hospodárskej únie (EAHU) – Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko. Ropa, ropné produkty a plyn sú najväčšími exportnými položkami Ruska a hlavným zdrojom devízových rezerv.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *