Predčasný dôchodok čakajú zmeny. Do platnosti vstúpia už čoskoro

Predčasný dôchodok čakajú zmeny. Do platnosti vstúpia už čoskoro

Novela zákona o sociálnom poistení sa postarala o to, že potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať.

Spôsob určenia výšky predčasného starobného dôchodku sa tiež mení.

Hovorca Sociálnej poisťovne, Martin Kontúr, informoval Aktuality.sk, že od 14. mája 2024 sa všetky predčasné starobné dôchodky budú znižovať o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú poistencovi do dosiahnutia dôchodkového veku, bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov

Čo sa ešte zmení?

Od 15. mája 2024 sa menia kritériá na udelenie predčasného starobného dôchodku tak, aby bolo možné uplatniť nárok naň viac ako dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Obdobie, ktoré je potrebné odpracovať (čo umožní poistencom ísť do predčasného starobného dôchodku aj viac ako dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku – doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch), bude postupne predlžované o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca.

To znamená, že podmienka získania 40 odpracovaných rokov už nebude platiť.

„Na základe zmien v zákone bude Sociálna poisťovňa určovať potrebné odpracované obdobie ako rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (nezníženým za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a číslom 23,“ dodal Kontúr.

Druhou úpravou od 15. mája 2024 je zjednotenie percentuálneho znižovania sumy predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní až po dosiahnutie dôchodkového veku.

„Odteraz už nebude rozdiel 0,3 % alebo 0,5 % podľa toho, či poistenec nadobudol požadovaný počet odpracovaných rokov alebo nie. Všetky predčasné starobné dôchodky priznané po 14. máji 2024 budú znižované o 0,5 % za každých začatých 30 dní do dosiahnutia dôchodkového veku, bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako požiadať o predčasný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok predstavuje finančnú podporu zo starobného poistenia, ktorá má za cieľ zabezpečiť príjem poistencovi v starobe pred dosiahnutím jeho dôchodkového veku.

Tento druh dôchodku môže byť najviac prospešný pre tých, ktorí nedávno stratili prácu tesne pred dosiahnutím dôchodku a majú obmedzené možnosti zamestnania alebo sú dlhodobo nezamestnaní a neschopní nájsť si prácu, pričom nemajú iné zdroje na riešenie finančných problémov.

Od 1. januára 2023 môžete uplatniť nárok na predčasný starobný dôchodok, ak splníte nasledujúce podmienky:

  • Ste získali minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia.
  • Do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýbajú maximálne dva roky, alebo ste nadobudli aspoň 40 rokov odpracovaných.
  • Suma vášho predčasného starobného dôchodku presahuje 1,6-násobok sumy životného minima pre jednotlivca.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *