Barborská cesta
|

Pred 10 rokmi sa začal rodiť projekt, aký na Slovensku nemal obdobu – Barborská cesta.

Cieľom projektu Barborská cesta bolo vytvoriť náučnú turisticko-pútnickú trasu na Slovensku. Spájajúcu mestá a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu, Banská Bystricu, Kremnicu a Banskú Štiavnicu, ďalšie mestá a obce v okolí.

Za všetkým stál muž z Kremnice a jeho dlhoročný priateľ z Rakúska.

Otcom myšlienky Barborskej cesty bol Kremničan Juraj Slašťan, majiteľ penziónu Stefanshof. K tejto myšlienke ho priviedol jeho dlhoročný priateľ z Rakúska Erich Kuri, ktorý často poukazoval na roztrieštenosť a slabú propagáciu stredoslovenských banských miest. Už v roku 2013 začal Slašťan s úvahami a svojou predstavou o projekte, ktorý by spojil tri hlavné banské mestá na strednom Slovensku. Rok 2014 sa niesol v znamení rozbehnutia prác na projekte, ktorý bol na Slovensku ojedinelý. Partia nadšencov sa pustila do neprebádanej oblasti. Na Slovensku takáto pútnická cesta ešte nebola vytvorená, takže výsledok v tom čase bol nejasný, ako sa bude dariť tomuto projektu, ako ho príjmu turisti. I keď sa vyskytlo aj mnoho prekážok, tak zanietenie autora projektu, ale aj celej pracovnej skupiny ich dokázalo často prekonať. Keďže spočiatku projekt nemal takmer žiadnu výraznú dotáciu, bez významnej podpory zo strany štátu, územného celku alebo miestnych samospráv, tak rozbeh nebol jednoduchý.

Silueta svätej Barbory na turistickej mape
Silueta svätej Barbory na turistickej mape. Zdroj: Barborská cesta

Zakreslené trasy budúcej Barborskej cesty vytvorili niečo symbolické.

Začiatok projektu nebol ľahký vzhľadom na rozsah a dĺžku. Bolo najskôr potrebné vyhľadať vhodné turistické trasy, ako aj ďalšie zaujímavostí, ktoré by bolo vhodné zakomponovať do plánovanej trasy. Začali pribúdať náčrty vedenia trás v turistickej mape. Jedného dňa, po poslednom dokreslení trás, sa stalo to s čím ani samotný autor nerátal. Pri pohľade na mapu, zakreslené trasy budúcej Barborskej cesty vytvorili niečo symbolické. Celá zakreslená trasa na mape vytvorila obraz, siluetu svätej Barbory.

Mapa jednotlivých zastavení na Barborskej ceste
Mapa jednotlivých zastavení na Barborskej ceste. Zdroj: Barborská cesta

Pracovná skupina čerpala skúsenosti v Rakúsku.

Po tejto príprave projektu sa začala formovať skupina aktivistov pod vedením Slašťana, ktorí sa začali zaoberať uvedením pútnickej cesty do života. Vzorom a inšpiráciou bola podobná pútnická trasa v hornom Rakúsku – Johannesweg. Ešte pred začatím realizácie projektu Barborská cesta sa táto skupina (pozn. v tejto skupine som bol aj ja, ako jeden z aktivistov), na čele s autorom projektu Jurajom Slašťanom, vybrala do oblasti Horného Rakúska. Tu vznikol podobný projekt Johannesweg, tzv. Svätojánska cesta, ktorá predstavuje 84 km trasu s 12 timi zastaveniami. Tento rakúsky projekt bol vytvorený na podnet knihy Johannesweg, ktorej autorom je známy Dr. Johannes Neuhofer. Zoznámili sme sa s celým projektom, ako vznikol, jeho realizáciou. Prešli sme si niektoré úseky trás, zastavili sme sa pri najzaujímavejších zastaveniach. Takto sme načerpali inšpiráciu a prevzali skúsenosti budovateľov tejto známej rakúskej pútnickej trasy.

Práce v teréne boli náročné.

Po tom, ako bol hotový projekt sa práce presunuli do terénu. Postupne sa našli rôzne cesty, chodníky v teréne. Bolo treba zabezpečiť hlavne značenie v teréne, k tomu bolo treba vybavenie ako farby, turistické tabule, vybavovať povolenia na vedenie trás a množstvo menších aj väčších potrieb, materiálu a podobne. To sa podarilo vďaka obetavosti jednotlivých členov pracovnej skupiny, aj rôznych oslovených organizácií. Osobne som so synom a s autorom projektu Slašťanom vyznačil väčšinu trás medzi Starou Kremničkou, Sklenými Teplicami, Banskou Štiavnicou a Ostrou lúkou. Práca bola náročná, čakal nás zväčša neznámy terén, v ktorom bolo treba nájsť ten správny smer. Ďalší členovia pracovnej skupiny podobne vyznačili ostatné úseky. Termín otvorenia tejto pútnickej trasy bol stanovený na 1.5.2015, takže práce bolo vyše hlavy.

Značenie Barborskej cesty
Značenie Barborskej cesty. Zdroj: Barborská cesta

Úspech projektu závisí aj od dobrej propagácie.

V januári 2014 Barborská cesta dostáva logo a vzniká prvá propagačná brožúra so sloganom: Kráčaj za poznaním… Silueta postavy sv. Barbory sa dostáva do mapy, spolu s jej symbolmi. Ak si pozriete mapu, tak vidno ako v pravej ruke drží zlatý kalich, ktorý je na mieste Kremnice, kde sa ťažilo hlavne zlato. Strieborný meč v jej ľavej ruke končí na mieste strieborného mesta Banská Štiavnica. Medená koruna je v lokalite Španej Doliny a Starých Hôr, kde sa ťažila meď, podľa čoho má Banská Bystrica prívlastok medené mesto. Prebehlo množstvo workshopov, prezentácií v mestách a obciach cez ktoré trasa prechádza. Projekt Barborskej cesty bol predstavený aj na niektorých výstavách cestovného ruchu, na Slovensku aj v zahraničí. Pre zahraničných návštevníkov boli pripravené brožúry v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku. Bol k dispozícii aj bedeker s popisom trasy, do ktorého sa zbierajú pečiatky z jednotlivých významných miest počas putovania.

Veľtrh cestovného ruchu
Veľtrh cestovného ruchu. Zdroj: Barborská cesta

Barborská cesta bola napokon slávnostne otvorená v roku 2015.

Projekt bol slávnostne otvorený dňa 1.5.2015, čím sa zavŕšila takmer práca nadšencov spojená s veľkým úsilím a entuziazmom. Iniciatíva bola od začiatku založená na viere urobiť zo stredoslovenského banského regiónu atraktívnu destináciu. Otvorenia v Banskej Bystrici, pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie, sa zúčastnili aj dvaja ambasádori Barborskej cesty, Rakúšan a zároveň iniciátor projektu Erich Kuri a známa tvar zo Slovenska, herec a zabávač Lukáš Latinák.

Príhovor autora projektu 2015
Príhovor autora projektu 2015. Zdroj: Barborská cesta
Pamätná medaila a odznak
Pamätná medaila a odznak. Zdroj: František Kovár

Autor článku je od roku 2014 spolupracovník projektu Barborská cesta.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *