Voda zo studne nie je vždy bezpečná

Voda zo studne nie je vždy bezpečná. Jej konzumácia môže viesť k črevným ochoreniam

Ak je vaša studňa hlavným zdrojom vody pre domácnosť, záhradu a pitie, je nevyhnutné pravidelne overovať kvalitu jej vody, aby ste predišli možným zdravotným problémom. I keď sa zdá, že voda vo vašej studni je na prvý pohľad číra a neškodná, existuje stále riziko prítomnosti nebezpečných látok alebo mikroorganizmov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie.

Je vhodné pravidelne posúdiť kvalitu vody vo vlastnej studni laboratórnym skúmaním raz alebo dvakrát ročne počas rôznych období. V prípade, že sa za posledné tri roky kvalita vody v studni nezmenila, je možné predĺžiť interval skúmania, uvádza portál Pravda.

V situácii, keď majiteľ studne zaregistruje senzorické zmeny vlastností vody, ako je chuť, farba alebo zápach, je nevyhnutné ihneď vykonať analýzu vody a do potvrdenia jej bezpečnej kvality laboratórnou analýzou prestávať vodu používať.

Okrem toho je vhodné uskutočniť mimoriadne analýzy vody aj po udalostiach, ako sú záplavy, zemetrasenia, opravy a čistenie studní.

Analýzy vody by mali byť vykonávané výhradne v akreditovaných laboratóriách, napríklad v Ústave verejného zdravotníctva SR a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Tieto laboratóriá poskytujú presné výsledky a rýchlo a jednoznačne ukazujú, aká je kvalita vody vo vašej studni.

Čo môže ohroziť ľudské zdravie?

Majiteľ studne môže sám vykonať odber vzorky vody, pričom je nevyhnutné dodržiavať stanovené postupy, ktoré mu poskytne pracovník laboratória. Pred odberom by mal majiteľ studne informovať laboratórium o potenciálnych zdrojoch znečistenia a aktivitách, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vody.

Najčastejšie prekračovanými hodnotami chemických ukazovateľov kvality pitnej vody z vlastných studní sú limity pre dusičnany a dusitany. Tieto látky predstavujú zdravotné riziko predovšetkým pre malé deti, no ich dlhodobý príjem môže byť problematický aj pre dospelé osoby.

Zdravotné riziko môžu predstavovať aj patogénne mikroorganizmy, spôsobujúce črevné a hnačkové ochorenia. Ak sa potvrdí prítomnosť týchto mikroorganizmov vo vode zo studne, je nevyhnutné prestať ju piť a obmedziť jej použitie aj na iné domáce účely, pretože nákaza sa môže šíriť prostredníctvom kontaminovaných potravín, rúk, kuchynských nástrojov a podobne.

Od čoho závisí kvalita vody?

Kvalita pitnej vody výrazne závisí na kvalite vodárenského zdroja. Na Slovensku sa pre získavanie pitnej vody využívajú podzemné aj povrchové vody. Medzi najkvalitnejšie zdroje patria podzemné vody, ktoré sú menej pod vplyvom znečistenia v porovnaní s povrchovými vodami, a preto vyžadujú menej úprav na dosiahnutie pitnej kvality.

Hoci Slovenská republika disponuje bohatými zásobami podzemných vôd, ich nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie na území krajiny, čo súvisí s ich obmedzenou dostupnosťou v niektorých regiónoch SR. Napríklad v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sa na zabezpečenie pitnej vody využívajú výhradne podzemné vodárenské zdroje.

V ostatných krajoch sa na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívajú kombinované zdroje, vrátane podzemných aj povrchových vôd, informuje Enviroportál.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *