Prírodná pamiatka Sixová stráň bola v minulosti kameňolom.
|

Prírodná pamiatka Sixová stráň bola v minulosti kameňolom.

Prírodná pamiatka Sixová stráň sa nachádza v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov, v katastri mesta Krupina. Táto málo známa lokalita predstavuje chránený výskyt päťbokej stĺpovitej odlučnosti andezitu. Sixova stráň je jedinečná ukážka stĺpovitej odlučnosti pyroxenických  andezitov. Prírodná pamiatka Sixova stráň je jedinečná ukážka stĺpovitej odlučnosti pyroxenických  andezitov v 5 – 6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť…

Skalný útvar v minulosti skúmal Andrej Kmeť, na jednej skale je neznámy nápis.
|

Skalný útvar v minulosti skúmal Andrej Kmeť, na jednej skale je neznámy nápis.

Neďaleko cesty spájajúcej Banskú Štiavnicu s Krupinou sa nachádza unikátny skalný útvar Krupinské bralce (Štangarígeľ). Tento výtvor pozostáva z pravidelných päťbokých andezitových pilierov. Na jednom z kamenných stĺpov sa nachádzajú zvyšky pradávnych znakov (písma). Skalný útvar pozostáva z pravidelných andezitových päťbokých pilierov. Skalný útvar Krupinské bralce, známy aj pod starším názvom Štangarígeľ, je prírodná pamiatka…

Turecké studne, ich vznik a účel je doposiaľ záhadou.
|

Turecké studne, ich vznik a účel je doposiaľ záhadou.

Turecké studne sa nachádzajú v lokalite, ktorú domáci nazývajú Štrampľoch. Sú to objekty vytesané v bývalom lome. Ich vznik a účel je doposiaľ záhadou. Vznik a využitie Tureckých studní je dodnes záhadou. Je to jedinečný skalný útvar na území mesta Krupina v lokalite Štrampľoch (z nemeckého názvu Steinbruch, v preklade kamenný lom). Čo presne boli tieto…

Železničné spojenie so Zvolenom po roku 1918 sa stalo nevyhnutnosťou.
|

Železničné spojenie so Zvolenom po roku 1918 sa stalo nevyhnutnosťou.

Železnica Zvolen – Šahy bola budovaná v dvoch časovo vzdialených etapách. Prvý úsek Šahy – Krupina bol vybudovaný ešte za Rakúska-Uhorska, v roku 1899 a druhý úsek Zvolen – Krupina bol postavený až po vzniku Československa, v roku 1925. Po roku 1918 nemal Zvolen železničné spojenie s južným územím. Prvý úsek Šahy – Krupina bol vybudovaný ešte za Rakúska-Uhorska…

Slúžila ako pozorovací objekt, signalizovala nebezpečenstvo a pohyb nepriateľa.
|

Slúžila ako pozorovací objekt, signalizovala nebezpečenstvo a pohyb nepriateľa.

Strážna veža Vartovka je unikátnou pamiatkou mesta Krupina. V minulosti ju nazývali aj Stražavár alebo Tanistravár. Prvýkrát je spomínaná v roku 1564. Strážcovia na Vartovke dňom a nocou bdeli nad bezpečnosťou obyvateľov mesta. V máji 1564 v Banskej Štiavnici prijali vojenský poriadok na protitureckú obranu. Po bitke pri Moháči v roku 1526 začala invázia tureckých…