V Štiavnických vrchoch je len jeden významnejší a chránený vodopád.
|

V Štiavnických vrchoch je len jeden významnejší a chránený vodopád.

Rudniansky vodopád je jediným významným a chráneným vodopádom v Štiavnických vrchoch. Za prírodnú pamiatku je vyhlásený od roku 1995, v CHKO Štiavnické vrchy. Rudniansky vodopád pri dostatku vody je jeden z najkrajších na Slovensku. Rudniansky vodopád pozostáva z viacerých prúdov, ktoré obtekajú mohutný skalný schod. Jeho výška nepatrí k tým najväčším. Vodopád má len 4 m, ale v období keď…

Prírodná rezervácia na strednom Pohroní pripomína Slovenský raj.
| |

Prírodná rezervácia na strednom Pohroní pripomína Slovenský raj.

Prírodná rezervácia Bralce sa nachádza na rozhraní katastrov Hliník nad Hronom a Lehôtka pod Brehmi. Je zaujímavá svojou prírodnou scenériou, geologickým zložením, flórou a jedinečnou klímou. Vyše 600 rokov sa tu vyrábali kvalitné mlynské kamene. V polovici 15. storočia sa Hliník nad Hronom stal po udelení trhových výsad kráľom Matejom Korvínom dôležitým obchodným miestom. V roku 1494…

Najstaršiu prírodnú rezerváciu na Slovensku nájdete na strednom Pohroní. Vyhlásená bola už za Rakúsko-Uhorska.
| |

Najstaršiu prírodnú rezerváciu na Slovensku nájdete na strednom Pohroní. Vyhlásená bola už za Rakúsko-Uhorska.

Od roku 1907 je najstarším chráneným geologickým objektom na Slovensku a zároveň najstaršou prírodnou rezerváciou v celom bývalom Uhorsku. Prírodný útvar sopečného pôvodu sa týči nad obcou Lehôtka pod Brehmi. Skalné bralo dostalo pomenovanie Szabó szikla. Z podujatia, v roku 1901, vznikla myšlienka pomenovať skalu. V roku 1901 Uhorská geologická spoločnosť zorganizovala študijný výlet pre svojich členov…