Okresné mesto na strednom Pohroní je viac známe svojim priemyslom ako svojou bohatou históriou.
|

Okresné mesto na strednom Pohroní je viac známe svojim priemyslom ako svojou bohatou históriou.

História lokality Žiaru nad Hronom siaha podľa archeologických nálezov k tzv. lužickej kultúre a k staršej dobe železnej (halštat). Kľúčovým prameňom pre dejiny Žiaru nad Hronom je zakladacia listina benediktínskeho kláštora a opátstva v Hronskom Beňadiku, vydaná kráľom Gejzom I. roku 1075. Pri vstupe do mesta stojí vyše 390 ročný kaštieľ. Renesančno-barokový kaštieľ dal postaviť…

Pri vstupe do mesta stojí vyše 390 ročný kaštieľ.
| |

Pri vstupe do mesta stojí vyše 390 ročný kaštieľ.

Renesančno-barokový kaštieľ dal postaviť ostrihomský arcibiskup kardinál Peter Pazmáň v roku 1631. Vďaka tomuto kaštieľu sa mesto stalo administratívne a kultúrne centrum, čo tiež prispelo aj obchodu. Po vzniku banskobystrickej diecézy sa kaštieľ stal jej sídlom. Pápež Pius VI. rozdelil 13.3.1776 ostrihomskú arcidiecézu na tri nové biskupstvá. Kaštieľ prešiel vtedy do majetku Banskobystrickej diecézy a stal sa sídlom…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (2. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (2. časť)

Pohronská železnica Hronská Breznica – Levice priniesla regiónu spojenie so svetom. Vybudovanie železnice umožnilo rozšíriť obchodné cesty. Napríklad mlynské kamene z Novej Bane sa začali vyvážať do Juhoslávie, Rumunska a na Ukrajinu. O stavbe železnice rozhodol uhorský snem až v roku 1895. Uhorský snem v máji 1895, na svojom zasadnutí prijal uznesenie o postavení miestnej…