Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.
|

Železničná trať do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa.

Potreba železnice sa začala prejavovať aj v doprave z/do Banskej Štiavnice, hlavne v spojitosti s ťažbou rudy a jej prepravy. Železničná trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Vláčik menom Štiavnická Anča. Na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici….

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)
|

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (7. časť)

Trať do Banskej Štiavnice nebola zahrnutá v hlavných železničných koridoroch prechádzajúcich cez vtedajšiu slovenskú časť Rakúsko-Uhorska. Preto na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici. Uvažovalo sa o stavbe konskej železnice, nakoniec postavili parnú úzkokoľajku. Podnet si osvojilo Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti. Dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (2. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (2. časť)

Pohronská železnica Hronská Breznica – Levice priniesla regiónu spojenie so svetom. Vybudovanie železnice umožnilo rozšíriť obchodné cesty. Napríklad mlynské kamene z Novej Bane sa začali vyvážať do Juhoslávie, Rumunska a na Ukrajinu. O stavbe železnice rozhodol uhorský snem až v roku 1895. Uhorský snem v máji 1895, na svojom zasadnutí prijal uznesenie o postavení miestnej…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (1. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (1. časť)

Na strednom Slovensku za nachádzajú železnice, ktoré sa začali stavať v začiatkoch rozvoja železničnej dopravy už za čias Rakúsko-Uhorska. Prvou železnicou bola Uhorská severná železnica na ktorú nadväzovala odbočka zo Zvolena do Banskej Bystrice. Hronská Dúbrava sa stala dôležitým dopravným uzlom, kde končila železnica z Banskej Štiavnice a Pohronská železnica. Významný železničný dopravný uzol Hronská Breznica, neskôr Hronská Dúbrava….