Z vodárenskej veže bola hvezdáreň.
| |

Z vodárenskej veže bola hvezdáreň.

Vodárenská veža bola postavená v roku 1924, v rámci vybudovania verejného vodovodu. Zásobovala vodou mesto až do roku 1962. Neskôr bola upravená jej horná časť na hvezdáreň. V roku 1924 sa vo Svätom Kríži vybudoval verejný vodovod. Vo Svätom Kríži (Žiari nad Hronom) ľudia používali pre svoju potrebu vodu zo svojich studní. V roku 1924 prišlo mesto…