Opustený železničný tunel dýcha minulosťou, bol postavený v rokoch 1869 až 1871.
|

Opustený železničný tunel dýcha minulosťou, bol postavený v rokoch 1869 až 1871.

Opustený Píliansky tunel je na trati ŽSR 160 medzi ŽST Kriváň a ŽST Lovinobaňa pri bývalej výhybni Píla, dnes zastávka Píla. Tunel bol postavený ako súčasť Uhorskej severnej železnice. Tunel je aj po vyše 150 rokoch v dobrom stave. Píliansky tunel bol vybudovaný v rokoch 1869-71 a je dlhý 121 metrov. Tunel je postavený v oblúku, zaujímavosťou…

Železničná trať má 22 tunelov, projektovaných bolo len 14.
| |

Železničná trať má 22 tunelov, projektovaných bolo len 14.

Pri budovaní Severnej uhorskej železnice sa budovatelia tomuto úseku pre náročnosť terénu vyhli. Projekt bol napokon zmenený a trať bola stavaná v smere Zvolen – Kremnica – Vrútky. Banská Bystrica sa tak dostala mimo budovania hlavných železničných trás vtedajšom Uhorsku a zostala bez železničného spojenia. Banská Bystrica zostala mimo hlavných železničných tratí. V roku 1870 bolo rozhodnuté,…