Železničný tunel s dvoma viaduktami patrí medzi najnáročnejšie technické diela na Slovensku.
|

Železničný tunel s dvoma viaduktami patrí medzi najnáročnejšie technické diela na Slovensku.

Pri stavbe železnice z Červenej skaly do Margecian bola technicky najzložitejším úsekom oblasť v okolí Telgártu. Tejto časti trate známej ako Telgártska slučka dominuje Telgártsky tunel, postavený z väčšej časti v oblúku a dva unikátne viadukty. Železnica z Banskej Bystrice na východné Slovensko sa stavala v niekoľkých etapách. Zmenou projektu a trasovania Uhorskej severnej železnice zostala Banská Bystrica…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (6. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (6. časť)

V medzivojnovom období sa začala budovať tzv. Stredoslovenská transverzála – spojnica Nitry cez Prievidzu, Handlovú, Dolnú Štubňu, Banskú Bystricu a Margecany s Košicami. Úsek železnice od Červenej Skaly smeruje už do východoslovenského regiónu. V predchádzajúcej 5. časti seriálu, cestovanie v čase skončilo v Červenej Skale. Tu sa budovanie železnice smerom na Košice na dlhší čas zastavilo. Úsek…