Najstaršiu prírodnú rezerváciu na Slovensku nájdete na strednom Pohroní. Vyhlásená bola už za Rakúsko-Uhorska.
| |

Najstaršiu prírodnú rezerváciu na Slovensku nájdete na strednom Pohroní. Vyhlásená bola už za Rakúsko-Uhorska.

Od roku 1907 je najstarším chráneným geologickým objektom na Slovensku a zároveň najstaršou prírodnou rezerváciou v celom bývalom Uhorsku. Prírodný útvar sopečného pôvodu sa týči nad obcou Lehôtka pod Brehmi. Skalné bralo dostalo pomenovanie Szabó szikla. Z podujatia, v roku 1901, vznikla myšlienka pomenovať skalu. V roku 1901 Uhorská geologická spoločnosť zorganizovala študijný výlet pre svojich členov…